+ Meer informatie

CGK: Contact Geremde Kerken?

3 minuten leestijd

Dankzij de activiteiten van Refo 500 ben ik al geruime tijd op de hoogte dat in 2017 herdacht wordt dat de Reformatie in 1517 met de Stellingen van Luther begonnen is.

Dat in 2017 ook het 125 - jarig bestaan van onze kerken herdacht wordt was nog niet tot mij doorgedrongen. Pas door een publicatie in De Wekker (2015 nr. 17 pag. 14) werd ik hierop geattendeerd. Hierin wordt namelijk meegedeeld dat de tweejaarlijkse kerkendag niet in 2016 maar in 2017 zal worden gehouden vanwege dit 125 - jarig bestaan.

Onze kerken worden vaak getypeerd als een kerkverband dat ondanks grote onderlinge verschillen bij elkaar blijft. Deze verschillen worden vaak aangeduid met de woorden rechts, midden en links. In het boekje “Telt haar torens” van M. Vennik, dat ik gelezen heb via de TUA - bibliotheek, wordt een andere formulering genoemd: bevindelijk, orthodox en modern. Dit is gemakkelijk te onthouden: bom.

In het jubileumnummer van Ambtelijk Contact december 2011 wordt op pagina 5 vermeld dat tot 1980 de landelijke ambtsdragersconferenties nog de enige plaats waren waar de vleugels elkaar ontmoetten. Mede op basis van de presentielijst van de conferenties vanaf 2009 kun je stellen dat in de afgelopen jaren bevindelijk en modern vaak afwezig zijn.

Betreffende de onderlinge contacten gebruik ik met opzet het woord ‘geremd’, en niet ‘gestoord’. Bij contactgestoord kun je nog denken: ik ben nu eenmaal zo, ik kan er niets aan doen, verontschuldiging. Bij contactgeremd spreekt een daad: je trapt op de rem, je bent dus verantwoordelijk, schuldig.

Overigens heb ik met vreugde kennis genomen dat in diverse classes onderlinge gesprekken gevoerd zijn en worden op initiatief van deputaten eenheid (De Wekker 2015 nr. 23 pag. 18 - 21).

Terecht wordt gesteld dat de kerkenraad verantwoordelijk is om aan de eigen gemeente geestelijk leiding te geven. Maar het risico bestaat dat deze leiding een eenzijdig geestelijk karakter gaat krijgen. Hoe kun je deze eenzijdigheid voorkomen?

Een paar suggesties: bezoek de landelijke ambtsdragersconferentie, alle kerkenraadsleden zijn geabonneerd op (en lezen ook!) bijvoorbeeld Ambtelijk Contact, De Wekker en Bewaar het Pand. Verder kan gedacht worden aan een gezamenlijke bijeenkomst van jeugd- en andere verenigingen, (belijdenis)catechisatiegroepen en kerkenraden. En om een heel gevoelig punt te noemen: het in de eigen gemeente laten voorgaan van predikanten met een andere ligging. Dus geen gesloten kansels meer! En dat niet alleen om vacaturebeurten op te vullen, maar gewoon ruilen om eenzijdigheid in de eigen gemeente te voorkomen.

Is het echt zo dat er sprake is van misleiding als in een moderne gemeente eens een separerende preek (eventueel met Statenvertaling en oude berijming) wordt gehouden? Of wanneer in een bevindelijke gemeente aan de orde komt hoe je concreet christen in de huidige samenleving kunt zijn? Ik pleit niet voor eenvormigheid in onze kerken. Maar op het gebied van eensgezindheid is nog wel veel onderling gesprek nodig. Vanwaar die grote verschillen op grond van de ene Bijbel? Zou het niet komen door te weinig het Tota Scriptura (de gehele Schrift) in rekening te brengen? Ik denk bij Tota Scriptura aan een oude formulering van het votum: in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost, in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt.

Misschien vindt u het bovenstaande niet op uw gemeente van toepassing.

Wie de schoen past trekke hem aan….., opdat ik naar de ander toe ga en niet ga wachten of die ander wel naar mij toe komt.

CGK: Christus Gehoorzamende Kerken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.