+ Meer informatie

Zoveel hoofden,

3 minuten leestijd

Deze rubriek is bedoeld om te reageren op de inhoud van Terdege. Uw bijdrage mag niet langer zijn dan 175 woorden en moet voorzien zijn van de titel van oeze rubriek en uw naam en adres. Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat wij met de inhoud daarvan instemmen. De redactie behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor zonder opgaaf van redener bepaalde reacties in te korten of niet te plaatsen.

Vorm en vruchten
Het is natuurlijk mooi als er terecht waardering is voor het genoten onderwijs op een reformatorische school (Jeugdrubriek, 5 december), maar ik hoor ook andere geluiden over leiding geven op geestelijk gebied... En wel, dat het, ondanks het verschil in vormvisie met de Hutterites in Canada, inhoudelijk op 't zelfde neer komt: een verheffen van de vorm{en), maar hoe staat het met de Gode welbehagelijke vruchten? Is het niet als staat in Openbaring 3 (Laodicea) en Jesaja 66 (met name het eerste gedeelte)?!
H. Schuitemaker, Putten

Duizendjarig rijk
Veel oudvaders bevestigenjuist het duizendjarig Vrederijk o.a. in Openb. 20 beschreven; hetgeen dhr. L. M. P. Scholten als sektariërs afdoet. God Zelf zal de toekomst komen uit te werken n.a. v. Zijn Woord zoals ook omschreven in Openbaringen 20. Boven Openb. 20 staat duidelijk vermeld dat de satan duizend jaar gebonden zal zijn! In de geschiedenis is deze heilstijd nog niet gezien, dus is deze tijd toekomend! Hoe dhr. Scholten deze Goddelijke Waarheid als verleidelijk en of fantasieën gaat afschilderen is mij een raadsel! De wereld bestaat inderdaad uit bijna 6000 jaar mensgeschiedenis... en bij de Heere is één (scheppings)dag als duizend (geschiedenis)jarenen... duizendjaren als één {scheppings)dag bekend!
De zesde dag van de scheppingsweek is in jaren uitgedrukt nu bijna voorbij! En zeker breekt de zevende periode van de Sabbat, het duizendjarig Vrederijk eertijds aan!
P. J. Schuitemaker, Putten

CD
Op Tweede Kerstdag naar het kerstconcert gegaan van de Herv. gem. zangver. "Vox Jubilans" en haar jeugdkoorin de Doelen te Rotterdam. Het was een schitterend concert. Wat een voorrecht dat er nog zo groots opgezette concerten zijn waar wij nog naar toe kunnen gaan zonder ermee geconfronteerd te worden dat er tijdens het concert geapplaudisseerd wordt, of dat het koor uit de nieuwe vertaling zingt. Alleen was er één ding wat me opviel. Bij de uitgang werd de nieuwe kerst-cd van deze koren onder de aandacht gebracht. Waarom heeft deze cd niet in Cd-select gestaan? Veel mensen kopen immers op Tweede kerstdag geen kerst-cd meer.
H. Berg, Rotterdam

Wij schrijven over cd´s die wij toegestuurd krijgen; de door u genoemde cd hebben wij niet ongtvangen
Hoofdredactie

Uitgelachen
Wij mochten van harte instemmen met wat ds. R. van Kooten schreef over het uitgelachen worden. Maar het blijven toch maar eenlingen, zelfs in "eigen" groep staan onze kinderen veel alleen wat kleding en haardracht betreft, laat staan in het publiek. Toch jeugd, als je nog ouders of grootouders hebt die je trachten bij de instellingen Gods te houden, blijf er naar luisteren, want ze bedoelen het goed. Dacht niet dat dit plagen zo onschuldig is, het komt toch juist door een bewuste keuze van het geloof. Laten we als ouderen staan achter de noden van onze jeugd in deze zware tijden, en vragen aan de Heere of Hij ze de keuze van Samuël, Ruth en andere jeugdige kinderen des Heeren uit de Schrift in het hart wil leggen, dan zal alle plagerij en verachting lichter te dragen zijn.
P. van der Beek, Moordrecht

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.