+ Meer informatie

Nixon

3 minuten leestijd

Zo heeft Nixon het enige besluit genomenidat hij kon nemen en daarmede afstand gedaan van zijn presidentschap. Een ding is zeker, democratische krachten in Amerika bleken sterk genoeg om een president uit zijn ambt te verwijderen, wiens positie niet houdbaar bleek. Sedert de ontdekking van de Watergate- inbraak is steeds meer en meer naar voren gekomen de onjuiste rol die Nixon in het geheel heeft gespeeld. Zijn voortdurende ontkenningen en zijn taktiek slechts datgene van zijn aandeel in die affaire toe te geven dat onomstotelijk bleek vast te staan, hebben er toe geleid, dat het beeld van Nixon is geworden tot dat van een president die in zijn ambt ondermeer de rechtsgang in zijn land belemmerde. Uit de gehele gang van zaken, is duidelijk geworden dat Nixon, verstrikt in een verkeerde weg, van kwaad tot erger verviel of zoals de Schrift het zegt: de zonde baart de zonde en het einde daarvan is de dood. Juist dat hanteren van de Schrift zal ons moeten bewaren voor een hoogmoedig afstraffend oordeel, nu Nixon - weliswaar door eigen schuld — ambteloos burger is geworden en wiens naam voor altijd de geschiedenis in gaat als de eerste Amerikaanse president die vanwege onwettige handelingen tijdens zjn ambt gepleegd, naar huis is gestuurd. Daarover verblijden we ons niet, want het leert ons dat God bezig is Zijn hand af te trekken van Zijn schepping waardoor de krachten van de Boze vrij spel krijgen. Wij achten het een bijzonder oordeel wanneer openbaar komt, dat het zover in Gods Raad is gekomen, dat de machtigste man van de machtigste natie in de wereld als een misdadiger wordt aangezien. Er is ook nog een ander beeld van Nixon. want het is onloochenbaar dai Nlxon ook veel heeft mogen doen om te verhinderen dat de wereldvrede zou omslaan in een wereldbrand. Zijn optreden in de kwestie Vietnam, het opbouwen van de relatie met China en zijn verhouding met Moskou hebben ondanks alle spanningen en moeilijkheden er toe geleid, dat onder Gods bestel het Oosten het Westen nog niet heeft overspoeld. Nixon heeft een uitgesproken stempel gezet niet alleen op de buitenlandse politiek van zijn land maar in de gehele wereld waarbij de figuur van Kissinger een niet onbelangrijke rol heeft gespeeld. Gerald Ford neemt nu de macht over. Een man die buiten zijn eigen land weinig bekendheid geniet en volgens zijn eigen uitlatingen grote aandacht zal schenken aan de inflatie, die ook in Amerika de binnenlandse politiek gaat belasten. Vandaar dat in elk geval de eerste maanden de buitenlandse politiek van de Verenigigde Staten steeds meer het stempel zal krijgen van Kissinger, wiens verantwoordelijkheid daarmede onnoemlijk zwaar wordt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.