+ Meer informatie

DE PRAKTIJK VAN HET AMBT

3 minuten leestijd

De ondertitel van dit boek spreekt over een handreiking aan nieuwe ambtsdragers. In werkelijkheid gaat de behandelde stof veel verder. Ik schat in dat het voor beginnende kerkenraadsleden veel te uitgebreid is en dat ook ervaren ambtsdragers er al een hele kluif aan zullen hebben.

Zoals te verwachten is, start de toerusting vanuit een Bijbelse visie op de ambten. Daarna komen meer praktische onderwerpen aan bod. Een lange lijst met bijlagen (hoofdstuk 8) gaat in op uiteenlopende onderwerpen van ambtsgeheim tot echtscheiding, jeugdbeleid en missionair gemeente-zijn. Voor wie nog verdere verdieping zoekt, wordt na elk hoofdstuk naar literatuur verwezen. Er is zelfs een website met relevante internetbronnen. De meeste literatuur komt uit eigen kring, met enkele uitstapjes naar CGK en NGK. Dat kan een bewust beperking zijn. Niettemin is het jammer, omdat er nog veel meer genoemd had kunnen worden, waarmee de doelgroep zijn voordeel had kunnen doen.

Wat is de indruk die achterblijft na het lezen van dit boek? Allereerst: een echt cursusboek waaraan te merken is dat het in de praktijk is ontstaan. Tot in de layout maakt het een verzorgde indruk en de stof wordt overzichtelijk gepresenteerd. Het is als leerboek en als naslagwerk goed bruikbaar. Verder wordt de klassieke gereformeerde ambtsleer helder omschreven met lijnen naar de huidige situatie. Wat kort door de bocht is de uitspraak dat het aanstellen van oudsten in alle gemeenten (Hand. 14:23) ten grondslag ligt aan de ambten (blz. 37). Bij prof. dr. J. van Bruggen, Ambten in de apostolische kerk gaat de lijn van de ambten helemaal terug tot de apostelen en Christus Zelf. De indruk zou kunnen ontstaan dat Bucer en Calvijn al voorstanders waren van vrouwelijke diakenen (blz. 187). Wie echter weet dat Calvijn (net als later Voetius) twee soorten diakenen onderscheidt, waarvan de ene ook deel uitmaakt van de kerkenraad en de andere (waaronder vrouwen) zich alleen richt op het praktische werk in de gemeente, krijgt een andere indruk.

Met genoegen heb ik het hoofdstuk gelezen over kerkregering en kerkrecht. Klip en klaar wordt duidelijk gemaakt dat kerkrecht een geestelijk karakter heeft en de opbouw van de gemeente dient omdat het gericht is op verzoening en herstel. Mooi als ambtsdragers voor zichzelf leren zien en in de gemeente uitdragen hoe kerkrecht en pastoraat niet met elkaar in tegenspraak hoeven zijn, maar elkaar juist versterken.

Minder enthousiast ben ik over de hoofdstukken die gemeenteopbouw en leidinggeven behandelen. Soms bekruipt je het gevoel dat de kerkenraad wel een socioloog in dienst mag nemen om alle voorgestelde enquêtes af te nemen en die van een juiste interpretatie te voorzien. Worden zo niet veel aspecten van het geestelijk leidinggeven in handen van een managementlaag gelegd die erg zakelijk te werk gaat? Wat mij betreft hadden op dit punt de praktische kant en de geestelijke kant wat meer hand in hand mogen gaan.

N.a.v. Marnix Assink (red.), De praktijk van het ambt. Handreiking aan nieuwe ambtsdragers. Uitg. De Vuurbaak, Barneveld 2012. 268 blz. € 24,75 (ISBN 97890 5560 4722).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.