+ Meer informatie

„Schoolkrant is bestemd voor onze leerlingen"

Redactieteam van ,,Op de Brès'':

4 minuten leestijd

,,Het doel van onze schoolkrant is om op een informatieve en ontspannende manier feiten door te geven aan leerlingen van onze scholengemeenschap. Daarin proberen we de humorvolle én serieuze elementen te combineren. Een stukje van het wezen van het Christendom moet in onze schoolkrant tot uitdrukking komen. In ons redactiebeleid beperken we ons uitsluitend tot de doelgroep en dat zijn de leerlingen".

Aan het woord zijn Anja Voorwinden, Lies Bijkerk, Tonnie den Engelsman, Marieke Stapelkamp en Ewald Mackay. Deze jongelui waren tot voor kort, of zijn nog redactielid van „Op de Brès". Dit is de schoolkrant van de reformatorische scholengemeenschap „Guido de Brès" in Rotterdam-IJsselmonde.
Het redactieteam van „Op de Brès" wordt gecompleteerd door René Voorwinden, die verantwoordelijk is voor vermenigvuldiging en distributie en mej. E. van Dis. De laatstgenoemde heeft namens de leraren zitting in de redactie.
Elk jaar wordt er een nieuw redactieteam gevormd, voornamelijk uit leerlingen, die in het voorlaatste leerjaar van een van de schooltypen in deze scholengemeenschap zitten. Er is een duidelijke afspraak, dat leerlingen uit examenklassen niet aan dit werk kunnen deelnemen. Eén redactielid is niet jaarlijks aftredend en dat is juffrouw Van Dis.
„Op de Brés" verschijnt meestal vijf keer per jaar. Aan het begin van elk schooljaar worden door de redactie de streefdata vastgesteld. De redactie heeft een collectieve verantwoordelijkheid voor de inhoud van elke schoolkrant. De eindverantwoordelijkheid berust bij juffrouw Van Dis.

Variatie

Het team streeft naar een zo groot mogelijke variatie van artikelen in een uitgave. In het verleden bevatte een schoolkrant een aantal vaste rubrieken. Daarbij werden dan losse artikelen geplaatst. Zo zijn via de schoolkrant— soms vrij heftige — discussies gevoerd over kernbewapening en de ondergrondse kerk.
In het afgelopen schooljaar is de redactie begonnen met het uitbrengen van een aantal themanummers. Want ook rond en over een bepaald thema is best een variatie aan artikelen te plaatsen. Zo zijn er themanummers verschenen over „Leraar — leerling", „Vrede — bewapening" en „Israël". Schrijven de redactieleden zelf de schoolkrant vol? Nee, in principe schrijven zij zelf weinig tot niets. Er bevindt zich in het gebouw een kopijbus. In die bus kan elke leerling(e) zijn of haar aan papier toevertrouwde gedachtenspinsels deponeren. Volgens de redactie wordt van die mogelijkheid veel gebruik gemaakt, maar niet alles is geschikt om gepubliceerd te worden.  Het selecteren van artikelen gebeurt door het volledige team".
Afgezien van bijdragen van leerlingen, wordt „Op de Brès" ook gevuld door artikelen van docenten en van oud-leerlingen. De artikelen van oudleerlingen hebben meestal betrekking op de werkkring, die zij na hun schoolloopbaan hebben gevonden. Zo las ik in het eerste nummer van de elfde jaargang van „Op de Brès" een interessant verhaal van een oud-leerlinge, die over haar ervaringen schrijft als redactrice bij... het RD.
Om een indruk te geven van de vulling van een schoolkrant nemen we het themanummer over Israël. Na het „redactioneel" volgt een verslag van het bezoek aan een synagoge in Rotterdam door acht leerlingen, drie pagina's konden hiermee worden gevuld.
Na de weergave van een gedicht van Leesha Rose, is een acht pagina's tellend interview opgenomen. Vier leden van de redactie hebben een gesprek gehad met mevr. Shomrat. persattaché van de Israëlische ambassade. Dan volgt een interview met een Messiasbelijdende jodin, mevrouw M. Eberlé-Gotlib, dat vijf pagina's vult. Naar aanleiding van dit interview schreef ds. P. den Butter een twee pagina's tellend artikel onder de kop „Israël en het Evangelie van Jezus Christus".

Vervolgens kon de lezer(es) ook kennis nemen van het schitterende gedicht van Isaac Da Costa „Ecce Homo" („Zie den Mensch"). Twee pagina's over joodse verhaaltjes en boeken over Israël completeren dit themanummer. Ten slotte zijn nog enkele vaste rubrieken opgenomen, zoals „Informatiecommunicatie", „Lerariteiten" en „Wist je dat...?", bij elkaar drie pagina's tellend. De 28e of laatste pagina geeft een ludieke profielschets van onderwijzend personeel.

Het redactieteam streeft er naar meer bijdragen te plaatsen op het niveau van de onderbouw van de scholengemeenschap. Alles bijeen vinden ze dat er toch wel erg veel werk vast zit aan het periodiek laten verschijnen van een schoolkrant.
Voor zichzelf hebben de leerlingen het als verrijkend ervaren dit werk te hebben gedaan. Ze vonden het ook erg leuk, maar ze hebben er geen van allen ambitie door gekregen om in de echte journalistiek te gaan.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.