+ Meer informatie

VOOR ONZE MILITAIREN

2 minuten leestijd

Ter kennisname met het werk van onze Deputaten bij de Hoge Overheid, plaatsen wij voor wie van onze lezers daarin belang stellen gaarne de volgende brief.

Excellentie!

Onder dagtekening van 22 januari 1955 hebben wij Uwe Excellentie, naar aanleiding van het Memorandum van de Nationaal Christen Onderofficieren Vereniging, verzocht te bevorderen dat er voor het gebruik van de maaltijden door de militairen gelegenheid zou worden gegeven om onder stilte Gods Aangezicht te zoeken.

Uit door ons ontvangen klachten blijkt dat die mogelijkheid tot nu toe niet wordt gegeven.

Dat er grote bezwaren verbonden zijn aan de wijze waarop nu gehandeld wordt is Uwe Excellentie medegedeeld in de bespreking welke U met anderen en onze scriba over onderscheidene zaken de militairen betreffende, hebt willen houden.

Het is daarom dat wij achten ons te mogen onthouden van het nogmaals op uitvoerige wijze uiteen zetten van die bezwaren, doch wij veroorloven ons Uwe Excellentie eerbiedig te verzoeken toch te bevorderen dat er voor het gebruiken van de maaltijden gelegenheid zij tot het onder stilte doen van een gebed, opdat God geëerd worde en onze militairen niet worden afgeleid van hetgeen hun thuis is geleerd.

God schenke Uwe Excellentie de leidingen van Zijn Geest.

De Deputaten Synode bij de Hoge Overheid van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland.

w.g. Ds. A. Verhagen, Praeses.

w.g. D. Kodde, Scriba.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.