+ Meer informatie

Boekbespreking

3 minuten leestijd

Lydia Buksbazen „ZIJ ZOCHTEN EEN STAD”. N.V. Uitgeverij „De Banier” Utrecht.

Dit boek bevat een treffend verhaal over een Joods gezin. De hoofdpersoon is Yente. Zij kwam uit Rusland. Vader stierf en moeder ook. De kinderen, waarvan Yente er een was, verhuisden naar Warschau. Zij verkeerden in armoedige omstandigheden. Yente kwam in kennis met Benjamin Sitenhof, de zoon van een welgestelde meubelfabrikant. Het komt tot een huwelijk, waar de vader van Benjamin tegen is. We zeggen er hier niet meer van. Wanneer men deze levensgeschiedenis leest, wil men graag weten hoe het leven van Yente en anderen verder verloopt. Dat komt mede hierdoor, dat het een verhaal is, dat op waarheid gegrond is. De schrijfster is een dochter van Yente en Benjamin. Er komen verschillende foto’s in het boek voor.

Benjamin wordt Christen. Later wordt Yente Christin. Er volgt een leven van omzwervingen en ontberingen, van uitreddingen en gebedsverhoringen. Benjamin stelt zijn leven in de dienst des Heeren en werkt in Argentinië en andere landen. Yente sterft en gaat in in de stad, die zij zocht.

Daar eindigt het boek mee.

We kunnen dit boek van harte aanbevelen, omdat het treffend beschrijft de lotgevallen van een Joodse familie, die komt tot de erkenning van Jezus als de beloofde Messias. In geestelijk opzicht mist het de diepgang, die we in andere geschriften van Joden die tot bekering kwamen wel vinden. De familie sloot zich in Engeland aan bij de Plymouth broeders, een godsdienstige gemeenschap, die we in ons land kennen als de Vergadering der gelovigen. Het boek is keurig gebonden in een geplastificeerde band. Wel zijn er zo hier en daar bij de correctie zetfouten over het hoofd gezien, waarvan er sommige storend zijn. B.v.: Op blz. 11 staat: Door de Russen geïnspireerde Russen kwamen geregeld voor. Op blz. 82: Von Kinderburg in plaats van Von Hindenburg. Op blz. 125 Christus-vrienden in plaats van Christen-vrienden.

Nog een enkele opmerking. Op blz. 60 staat te lezen, dat David een huisje voor Yente vond in Biebrich aan de Rijn en op blz. 62, dat een zekere Herman Berg in Kassei kwam en dat de koetsier „Mijnheer Maximiliaan”, die op een vrachtje stond te wachten, de weg wees naar Mevrouw Sitenhof (Yente). Klopt dat wel?

Het boek telt 213 blz. en kost f 9,75.

JAARVERSLAG 1972 van de Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging gevestigd te Ede.

Dit verslag gaat over de periode oktober 1971/ oktober 1972. Het begint met een ten geleide van de voorzitter Ds. J. van Prooyen. Het bevat verder een uitvoerig overzicht van de vele activiteiten, die het bestuur aan de dag heeft gelegd. Brieven werden aan vele autoriteiten gezonden in verband met geconstateerde en gevreesde ontheiliging van de rustdag. Verder werden vele brieven gericht aan partikulieren en allerlei instanties. Aan het einde volgt een verslag van de jaarvergadering op 15 januari 1972.

We kunnen de doelstelling en het werk van de vereniging ten volle waarderen. Men steune de arbeid van de vereniging door er lid van te worden, wanneer men dit nog niet is. Het adres van de ledenadministratie is Accacialaan 5 te Leusden-C en het correspondentie-adres van de vereniging zelf, Schras 7, Ederveen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.