+ Meer informatie

Zeeland kiest voor sobere brugtunnel

Nog steeds tekort van 5,7 miljoen

3 minuten leestijd

MIDDELBURG - De Westerschelde Oeververbinding (WOV) wordt in versoberde vorm uitgevoerd. Dat hebben Provinciale Staten van Zeeland gisteren besloten. Er is nog geen duidelijkheid over de extra bijdrage van het Rijk om het jaarlijkse tekort van 5,7 miljoen gulden tot 2000 bij de Provinciale Stoomboot Diensten (PSD) te dekken.

Het overleg van de provincie met minister Maij. vorige week, heeft daarmee nog geen enkel concreet resultaat geboekt. Begin deze week zou de minister uitsluitsel geven over de dekking van het tekort bij de PSD in de jaren 1992-1999 en de WOV vanaf 2000.

Gedeputeerde J. I. Hennekeij weigerde commentaar te geven op een bericht in de PZC gistermorgen, waarin stond dat de minister bereid was een deel van dat geld uit de rijkskas te halen. Overigens had de bewindsvrouwe al eerder laten weten 10 miljoen gulden extra beschikbaar te stellen. Dat bracht het tekort op de huidige 5,7 miljoen. De exploitatie van de veerdiensten gaat in het jaar 2000 automatisch over in de WOV, die dat jaar gereed moet zijn.

Een grote meerderheid van de Staten was van mening dat het voetveer tussen Vlissingen en Breskens een vast onderdeel van de WOV moet zijn. De minister weigert echter die extra onkostenpost ten laste van de WOV-exploitatie te laten komen. PS vertikken het op hun beurt een WOV zonder voetveer te accepteren. Hoewel ook SGP en RPF/GPV grote voorstander van die voetgangersboot zijn, vonden zij het te ver gaan om het gehele WOV-project daar van af te laten hangen. De overige partijen lieten zich in hardere bewoordingen uit.

De versoberingen in de zogenoemde brugtunnel accepteerden de Statenleden met de nodige tegenzin, evenals de verhoging van de pont/toltarieven met 20 procent. De goedkopere uitvoering levert een bedrag van 100 miljoen gulden op en daarmee komen de totale kosten onder de 1 miljard gulden. Dat is nodig omdat anders de exploitatie niet sluitend te krijgen is. Naast een ondiepere tunnel, een lagere brug —waar de Belgen volgens de gedeputeerde inmiddels mee akkoord zijn gegaan— zullen diverse kruisingen gelijkvloers worden aangelegd. Hierdoor hoeven geen bruggen en dergelijke te worden gebouwd.

Alternatieven

De SGP'er M. J. Goud zette vraagtekens bij de verkeers(on)veiligheid die deze besparing tot gevolg zal hebben. Met name de verkeersintensiteit bij Terneuzen wordt volgens hem onaanvaardbaar. Gedeputeerde Hennekeij is bereid om met de gemeente Terneuzen nog een aantal alternatieve varianten uit te werken. Ook met Borsele wordt nog over de toeleidingsweg gesproken. Het voetveer is onderwerp van gesprek met de minister als de definitieve kosten van de WOV bekend zijn. Overieg kan pas wanneer duidelijk is hoe duur de nieuwe veerboot uitvalt -waarvan de kosten eveneens op de exploitatie van de WOV drukkenen wie, voor welk bedrag, de brugtunnel gaat bouwen.

Over die nieuwe veerboot is de provincie nog in onderhandeling met een aantal bedrijven. De Staten hebben er gisteren mee ingestemd dat GS op zoek gaan naar een vervanger van de "Beatrix". Deze pont moet in 1994 uit de vaart worden genomen wegens ouderdom. Daarvoor in de plaats moet dat zelfde jaar een dubbeldeks veerboot komen.

Delta Anders en Groen Links bleven tegen de plannen voor een WOV. DA-fractievoorzitter Van Waterschoot meende dat de tolgelden van de brugtunnel wel eens fors lager konden uitvallen nu de tunnel in Liefkenshoek (Antwerpen) in gebruik is genomen. Via deze tunnel kunnen de Zeeuwschvlamingen sneller Noord-Brabant bereiken. Dat geldt eveneens voor het verkeer richting Terneuzen. Volgens de gedeputeerde is hier echter in de prognoses al rekening mee gehouden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.