+ Meer informatie

1 het water (I)

3 minuten leestijd

Op de gebruikelijke wijze is vorige eek het jaarverslag van de Algemene kenkamer in het Haagse jrscentrum Nieuwspoort ipresenteerd. In tal van dagbladen is m het jaarverslag van deze controlestelling opnieuw de nodige aandacht •steed, waarbij dit jaar de nadruk loral werd gelegd op het geknoei met ! bijstandsuitkeringen. Uiteraard nnt in dit 265 pagina's tellend pport veel meer aan de orde dan eergegeven is maar de teneur is toch ik deze keer weer dat met 'erheidsgeld vaak erg gemakkelijk jrdt omgesprongen. Zo blijkt uit het verslag van de ïkenkamer dat het Waterloopkundig boratorium in Delft (een erheidsinstelling) ter gelegenheid in het 50-jarig bestaan een „feestje" left gevierd, dat maar liefst 850.000 ilden heeft gekost. Wat met dat geld gebeurd? Wel, er werd meer dan vier n uitgetrokken voor het organiseren in een feestavond voor het personeel, cepties, een open dag „en •igelijke". Ook is er een symposium houden (plm. 70 deelnemers) dat 8.000 gulden kostte en verder heeft it laboratorium een boek uitgegeven, lar ook nog eens anderhalve ton or nodig was. Van dat boek zijn 1900 emplaren voor ƒ 11,65 per stuk aan n uitgever verkocht, of beter: ïggegeven want de kostprijs per boek g boven de veertig gulden. Bij dit val tekent de Rekenkamer dan ook ligszins ironisch aan: ,,Gezien de nvang der activiteiten en het totale «tenbedrag rees bij de Rekenkamer ! vraag of hierbij wel de gepaste berheid was betracht".

Wat dat betreft legde een niet nader genoemd dienstonderdeel van het ministerie van Verkeer en waterstaat wat meer zakelijkheid aan de dag. Deze rijksdienst hield ook feest ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan maar zij kon toekomen met een veel lager bedrag, nl. 130.000 gulden. En dat geld kwam slechts voor een deel uit 's rijks kas want men had een advertentiecampagne voor het jubileumnummer op touw gezet die bijna 100.000 gulden opleverde. Toen het feest achter de rug was, bleek zelfs dat de pot nog lang niet leeg was. Omdat er ook nog twee cheques van in totaal 45.000 gulden van leveranciers werden ontvangen, hield de rijksdienst zo'n 70.000 gulden aan de herdenkingsactiviteiten over. Wie echter meent, dat de Rekenkamer in dit geval wel met complimenten zal strooien, heeft het mis. Zij vond dat de Rijksdienst zich wel wat al te commercieel had opgesteld...bedrag van 10 maal 162 gulden declareren. Dat komt dus neer op een uurloon van 500 tot 800 gulden. En dat vindt de Rekenkamer wat al te dol.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.