+ Meer informatie

Zandwinning aan binnenkant dijk

Voorstel provincie Gelderland:

1 minuut leestijd

ARNHEM — Gedeputeerde staten van Gelderland willen de winning van industriezand in de uiterwaarden langs de grote rivieren langzaam verplaatsen naar een strook grond van vijf kilometer aan de'andere zijde van de rivierdijken.

De ontgrondingen daar zullen een minimumomvang van vijftig hectare moeten hebben. Dat blijkt uit een zogenoemde raamwerknota van het Gelderse provinciale bestuur, waarin het ontgrondingenbeleid voor de toekomst wordt uitgestippeld.

Opvallend in deze nota is ook, dat GS van Gelderland af willen van vergunningen voor ontgrondingen op individuele basis. De betrokken bedrijven zullen te zijner tijd hun ontgrondingsaanvragen zoveel mogelijk groepsgewijs, het liefst via hun belangenorganisaties, bij de provincie moeten inleveren. Het provinciaal bestuur meent op die manier veel planmatiger te werk te kunnen gaan.

Gelderland is een provincie waar erg veel wordt ontgrond. Het gaat om grote hoeveelheden industriezand ten behoeve van de cement- en betonindustrie, klei voor de baksteenindustrie en ophoogzand. Gelderland dekt een flink deel van de nationale behoefte aan industriezand waarvan in ons land elk jaar ongeveer negentien miljoen ton nodig is.

Te waardevol

De landelijke voorraad industriezand bedraagt momenteel 192 miljoen ton. Met hun huidige vergunningen kunnen de ontgronders gemiddeld nog een jaar of negen toe. In die tijd zal dus ook nog in de uiterwaarden gegraven worden. Daarna moet het volgens de Gelderse gedeputeerde Fokkens atgelopen zijn. De uiterwaarden zijn in natuur- en landschappelijk opzicht te waardevol om daarna nog meer ontgrondingen toe te staan.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.