+ Meer informatie

Wallage en CDA oneens over vervangingsfonds

Tuinstra wil Ziektewet in onderwijs

2 minuten leestijd

DEN HAAG - De CDA-fractie in de Tweede Kamer en sfaatssecrê^ taris Wallage van onderwijs en wetenschappen verschillen fors van mening over de status van het zogenaamde vervangingsfonds. Uit dit fonds moeten met ingang van 1 augustus volgend jaar de salarissen worden betaald van de leerkrachten die invallen op scholen vanwege ziekte.

Het fonds wordt ingesteld omdat met ingang van volgend jaar de scholen voor lager en voortgezet onderwijs op grond van een aantal rekeneenheden een vast bedrag krijgen waaruit het personeel betaald moet worden (formatiebudgetsysteem). De bevoegde gezagen kunnen dan niet meer de extra uitgaven vanwege ziekte claimen bij het Rijk. Het fonds wordt gevoed door een eenmalige bijdrage van het ministerie van onderwijs en wetenschappen en door de bijdragen van de scholen. Behoudens gewetensbezwaren is deelname verplicht.

Het CDA wil van het vervangingsfonds een soort Ziektewet maken, zo was vorige week al gebleken. In opdracht van schoolbesturen zou er bij voorbeeld ook controle van de zieke leerkracht plaats moeten vinden. Staatssecretaris Wallage van onderwijs verzette zich gisteren tijdens het vervolg van het debat zeer sterk tegen de ideeën van de christen-democraten.

Naar het oordeel van de bewindsman kan een omzetting van het vervangingsfonds naar een soort Ziektewet niet via de achterdeur geregeld worden. Daarover dient allereerst gesproken te worden met minister De Vries van sociale zaken en minister Dales van binnenlandse zaken. Wallage noemde de CDA-voorstellen „onhelderen rommelig".

In tweede termijn -even na twaalf uur vannacht- kwam de CDA'er Tuinstra met enkele wijzigingen in zijn voorstellen tegemoet aan de kritiek van Wallage. Die kritiek van de bewindsman wordt overigens gedeeld door PvdA en VVD. Hoe Wallage denkt over de nieuwe voorstellen, zou -vanmiddag duidelijk worden als het debat wordt voortgezet.

Lumpsum

De christen-democraten willen eerst een ordelijke discussie hebbeii' over de voor- en nadelen van een dergelijk systeem. Zij vinden het te vroeg om het principe nu al in de wet vast te leggen. Ook staatssecretaris Wallage ziet hierover liever geen artikel in de wet, maar PvdA en VVD houden vast aan hun voorstel.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.