+ Meer informatie

VOOR onze Militairen

3 minuten leestijd

GESNEUVELD.

Van bevriende zijde vernamen wij, dat

WILLEM DE VOOGD

(Legemr. 25-04-14-023)

in de bloeiende leeftijd van 22 jaar bij Medan is gesneuveld. Op 6 Augustus j.1. ontvingen de ouders van Willem een bericht, dat hij vermist werd, thans een bericht, dat hij gesneuveld is. Tevens ontvingen .we vanuit het Hoofdkwartier van de Adjudant Generaal van het K.N.I.L. te Batavia bericht, dat op 20-8-'47 is overleden dpi. sold. J, v. d. Brink, legernr. 25-10-31-120.

Tenslotte zonden ook de ouders van Adri? an v. d. Kreeke Legernr. 25-01-15-111, afkomstig uit Wolphaartsdijk bericht, dat hun geliefde zoon op 10 Oct. is gesneuveld. Zwaar zijn deze verliezen. Zii die het bii ondervinding hebben meegemaakt, beseffen eerst recht het grote verdriet wat zo'n bericht veroorzaakt. Wanneer de Heere ons geen krachten schenkt om, dit kruis te dragen, gewis wij zouden bezwijken. De Heere verwaardige de ouders niet in opstand te komen. De Heere toch is recht in al Zijn doen en laten. Hij schenke u, ouders de vertroosting die ge nu zo van node hebt. Wij, mensen zijn nietige vertroosters. Bij Hem 'is echter sterkte en kracht. Het mocht voor ons allen nog eens een roepstem zijn. Gedenk te sterven. De wereld met al haar begeerlijkheden gaat voorbij. Jongens in Indië, in 't bijzonder is dit voorsd een roepstem. Ons leven is een damp en de dood wenkt ieder uur. O, mocht de Heere je nog dragen en sparen bovenal voor de zonde. Hij zij uw uitgang en uw ingang.. Bid de Heere nog om bekering voordat het voor eeuwig te laat is. De Heere geve een gedurig aanhoudend gebed voor allen, die nog dagelijks in zo'n groot gevaar verkeren.

Verder allen Gode bevolen.

KRIJGSMAN.

P.S. Mag ik alle lezers en lezeressen vriendelijk ver-J zoeken dergelijke berichten aan mij door te zenden? Bij voorbaat mijn dank.

Ontvangen giften t.b.v. het werk onder de militairen : Oeref Gem. Oudewater f 75, — ; Geref.. Gem. Hoofddorp f 206, 03; Geref. Gem. Kralingseveer-Capelle a. d. IJssel f 33, — ; Geref. Gem. Eist (U.) f 26, 45; Geref. Gem. a d. Beek Ermelo f 40, — ; Geref. Gem. Rilland Bath f 59, 07; W. v. B. te IJ f 10, — ; Knapenver. „Jozef" Vlaardingen f 40, 10; fam. B. te T. f 50, - ; Collecte familieavond H. te M. f 100, - ; N.N. - te M. f 50, — ; N.N. te K. f 10, — ; Vriendin te Lunteren f 10, — ; J.V. te Leerdam f 60, — ; N N. te W. f 2, 50; N.N. te St. A. f 5, — ; Meisjesvereen. „Draagt elkanders lasten" Den Haag f 10, — (3e maal); J.V. Rotterdam-Zuid f 30, —.

Namens de SynodaleCornmissie en ook namens „Krijgsman" hartelijk dank voor al deze giften, die zowel van de zijde der Gemeenten als van Verenigingen en particulieren binnenkwamen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.