+ Meer informatie

Plattelandsgemeenten

5 minuten leestijd

Plattelandsgemeenten mogen grotendeels zelf gaan bepalen hoeveel en waar er huizen voor de eigen bevolking mogen worden gebouwd. Dat bleek woensdag uit een toelichting van minister Kamp (Ruimtelijke Ordening) op de zogeheten stellingnamebrief die hij aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Gemeenten kunnen hun ruimtelijk beleid zelf wel regelen.

De stellingnamebrief is een soort tussenstation voor een aantal nota's over de inrichting van Nederland, waaronder de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening. De zogeheten rode en groene contouren uit het laatste document, die de verstedelijking een halt toe moeten roepen, vervallen grotendeels. Minister Kamp (VVD), die het beleid op het vlak van ruimtelijke ordening gaat aanpassen aan het strategisch akkoord: "De Vijfde Nota is geen politieke boodschap, maar een werkstuk met een lange voorbereiding. In het regeerakkoord hebben we wat accentverschillen aangegeven en het gaat nu om het vertalen van de afspraken."

"Stad en land in een nieuwe geografie. Maatschappelijke veranderingen en ruimtelijke dynamiek", een studie van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR): "De Nederlandse overheid houdt in het ruimtelijk beleid te weinig rekening met maatschappelijke veranderingen. Nog steeds wordt geprobeerd de ruimtelijke ontwikkeling verregaand centraal te sturen. De mogelijkheden voor de centrale overheid om in de ruimte in te grijpen -bijvoorbeeld via regulering en bestemming van grondgebruik- nemen echter af. Een alternatief beleid waarin de provincies en gemeenten meer de regie hebben over de ruimtelijke ontwikkeling, verdient dan ook de voorkeur."

Voorzitter H. G. M. van de Vondervoort van de Nederlandse Vereniging voor Kleine Kernen, tevens burgemeester van Boekel, een gemeente die in de clinch ligt met inspecteurs van het ministerie van Kamp over het huisvesten van ouderen in bijgebouwen van boerderijen: "De gemeenten krijgen ruimte om te doen wat ze moeten doen, woningen bouwen voor eigen inwoners. De echte bevolkingsgroei mag in de steden worden opgevangen. Die contouren uit de Vijfde Nota sloegen nergens op. Ze waren bedacht in de stad en zouden het platteland laten uitsterven. Onder paars mocht helemaal niets. Maar ik heb er nu weer alle vertrouwen in."

Ineke van Gent van de fractie in de Tweede Kamer van GroenLinks: "De plannen van dit kabinet laten Nederland dichtslibben met asfalt en beton. Terwijl miljoenen vierkante meters bedrijfsruimte leegstaan, wil het kabinet massaal gaan bouwen in de groene ruimte. Waardevolle landschappen als het Groene Hart en de Hoeksche Waard zullen verdwijnen. Rust, ruimte en stilte zullen nóg schaarser worden. De stellingnamebrief leidt tot een land waarin niemand meer wil wonen. Nederland is dichtbevolkt. Daarom dient de regering een duidelijk en daadkrachtig ruimtelijk beleid te voeren om de schaarse ruimte te verdelen. Alle zeggenschap overhevelen naar gemeenten is dan niet de methode. De optelsom van alle individuele wensen leidt tot een verdere verrommeling en het dichtslibben van de open ruimte."

Directeur W. Derksen van het Ruimtelijk Planbureau onlangs bij de startconferentie van dit nieuwe adviesorgaan: "Juist door in de ruimtelijke ordening vast te houden aan de sleetse begrippen stad en land, dreigt alles buiten de oude vestingwal dicht te slibben, te verbloemkolen."

Campagneleider Vera Dalm van Milieudefensie: "De begrenzing van oprukkende bebouwing door rode contouren wordt teruggedraaid, terwijl de bescherming van de open ruimte met groene contouren wordt gedecimeerd. Als klap op de vuurpijl krijgt de verdere asfaltering van Nederland vrij baan. De vorige Vijfde Nota was al mild in het trekken van rode contouren. Het huidige kabinet denkt dat het volbouwen van de open ruimte vanzelf wel stopt, en laat de rode contouren maar achterwege. Gecombineerd met het overboord gooien van de 50-procent-intensiveringsopgave (verdichten van bebouwd gebied) is de stellingnamebrief een vrijbrief geworden voor het dichtmetselen van Nederland. Groene gebieden rondom steden, het boerenlandschap en cultuurlandschappen zijn vogelvrij verklaard."

Wethouder H. Kruidhof (ChristenUnie) heeft de ruimtelijke ordening van het 13.650 hectare tellende grondgebied van de gemeente Staphorst in zijn portefeuille: "Wij wachten er al jaren op dat de verantwoordelijkheid voor ruimtelijke ordening daar wordt gelegd waar deze hoort. Het is de hoogste tijd dat plaatselijke bestuurders meer inbreng krijgen. Dat is mij uit het hart gegrepen. Plattelandsgemeenten tellen volwaardig mee. Wij weten hier zelf wel wat onze bevolking wenst en hoe we met ruimtelijke ordening moeten omgaan. Daarbij hoort natuurlijk een evenwicht tussen bebouwing en groen. Als volwassen mensen kunnen we met onze verantwoordelijkheden omgaan. We werken met andere spelers samen in regionaal verband. Ik kan er heel goed mee leven dat besluiten van de gemeente op een of andere manier worden getoetst. Maar dat is wat anders dan dat we van tevoren een strak keurslijf krijgen opgelegd."

Tweede-Kamerlid B. J. van Bochove (CDA): "Ik steun de beleidslijn van harte. We werken aan op een land waarin de zoon van de bakker en de dochter van de fietsenmaker niet meer noodgedwongen naar de stad moeten verhuizen. Uitvoering geven aan de stellingnamebrief zal leiden tot meer tevredenheid bij de bevolking. Gemeenten en provincies zijn zeer wel in staat samen planmatig te werken en afspraken te maken. Als dat in een zorgvuldige procedure vastligt, hoeft het Rijk daar niet tussen te zitten. Overigens, gemeenten schieten er niets mee op als ze in plaats van met rigide wetgeving van de centrale overheid voortaan met rigide voorschriften van de provincie te maken krijgen."

Sytse de Jong

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.