+ Meer informatie

„Kinderbijbel moet als gids overbodig worden"

Drs. Kole voor chr. ger. zondagsscholen:

3 minuten leestijd

 BAARN — „Schriftkritische kinderbijbels, zoals die van mevrouw J. L. Klink, Karel Eijkman, T. M. Gilhuis en ds. Nico Terlinden, zijn een uitholling van het gereformeerde denken. We kunnen ze daarom niet aanbevelen en gebruiken". Dit zei drs. I. A. Kole tijdens de bondsdag van de christelijke gereformeerde zondagsscholen die zaterdag in Baarn werd gehouden.

Kole refereerde over het onderwerp "Kinderbijbels", waarbij hij allereerst stelde dat de kinderbijbel een gids naar het grote Boek, de Bijbel, is. „De kinderbijbel zal zich als hulpmiddel overbodig moeten maken", aldus Kole. Bij het gebruik van dit soort hulpmiddelen achtte hij het van groot belang vooraf vast te stellen voor welke doelgroep de kinderbijbel bestemd is. De leeftijd van het kind, de kerkelijke betrokkenheid en de vraag of het kind zelf leest of dat uit de kinderbijbel wordt voorgelezen, bepalen voor een groot deel de keuze vooreen bepaalde kinderbijbel.

Drie soorten

Kole onderscheidde drie soorten kinderbijbels: klassieke kinderbijbels, schriftkritische kinderbijbels en monografieën. „De klassieke kinderbijbels hebben als doel de boodschap van de Bijbel te vertalen naar het kind, zodat de drempel lager wordt. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de Bijbel van kaft tot kaft waar is. Dit in tegenstelling tot de schriftkritische kinderbijbels", aldus Kole.

De schrijvers van deze bijbels zien het kind als een blad dat schoon ter wereld komt. Ook gaan zij ervan uit dat elk kind geloof heeft. Jezus wordt gezien als een voorbeeldmens waar je op letten moet. Aan de hand van verschillende voorbeelden illustreerde Kole het totaal andere godsbeeld, mens- en Jezusbeeld dat de verhalen in dit soort kinderbijbels beheerst.

Kole wees er in dit verband op dat de schriftkritische kinderbijbels oecumenische bijbels zijn waarin verhalen over God staan. De ervaring van de mens met God wordt hier beschreven. Drs. Kole noemde dit zeer gevaarlijk omdat hier wordt gebroken met Schrift en belijdenis.

Monografieën

Monografieën zijn losse, bijbelse verhalen, meestal over personen. Kole waardeerde deze boekjes positief maar waarschuwde ervoor de heilshistorische lijn niet los te laten, omdat het kind de verbanden moet blijven zien. Hij legde de nadruk op het feit dat de toepassing niet mag ontbreken bij het vertellen van de bijbelse geschiedenissen. „We moeten echter wel met twee woorden spreken", zo hield Kole zijn gehoor voor. „We moeten de kinderen wijzen op zonde èn genade, op hel èn hemel. We moeten hun laten zien wie we zijn en wie we door genade mogen worden".

Ds. B. de Romph, voorzitter van de Zondagsscholenbond, wees in zijn openingswoord op de geschiedenis van Jakob en Ezau naar aanleiding van Genesis 25, vers 19 tot 34. „Als ouders hebben wij bij de doop beloofd onze kinderen op te voeden in de voorzeide leer. Daarom ligt bij de ouders ook de eerste verantwoordelijkheid voor de christelijke opvoeding". Hij riep de aanwezigen op niet alleen wegwijzer te zijn, maar ook gids.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.