+ Meer informatie

Gods verborgen leiding

Het boek Esther

4 minuten leestijd

Het kan je vraag zijn: waar is God? Als je ziet wat er in de wereld om je heen gebeurt. Lijden, onrecht, moeite, verdrukking, pijn. Zeker als het je persoonlijk aangaat. Maar God regeert. Vaak gaat Hij in het verborgene Zijn weg.

Het boekje Esther speelt in een tijd dat de Joden bezig zijn terug te keren uit de ballingschap. Onder koning Kores hebben ze daarvoor toestemming gekregen (539. v. Chr.) en sindsdien zijn velen gegaan. Er zijn er ook nog velen achterbleven. Koning Ahasveros is een echte Perzische koning. Kennelijk dronken beveelt Ahasveros dat koningin Vasthi gehaald wordt, maar zij weigert te komen. Koning en rijksgroten zijn het erover eens dat dit ondermijning van het gezag betekent. Vasthi wordt daarom afgezet als koningin en op de toen gebruikelijke wijze wordt een nieuwe koningin gezocht. Het Joodse meisje Hadassa of Esther wordt de favoriet van de koning. Op geen enkele plaats in dit bijbelboek wordt de naam van God genoemd. Maar wanneer we verder lezen, merken we dat dit niet toevallig gebeurt. Haman wil Morchechai, de oom en pleegvader van Esther, en zijn volk doden en smeedt om dat te bereiken een vreselijk plan. Intussen heeft Mordechai een samenzwering tegen de koning ontdekt en gemeld zonder daarvoor beloond te worden. Mordechai licht Esther in over het plan en wijst haar op haar verantwoordelijkheid. Niemand aan het hof weet dat zij een Jodin is, maar laat ze niet denken dat ze ontkomen zal. En wie weet, is ze daarom wel koningin geworden. Esther staat voor een levensgevaarlijke opdracht. Weigerde Vasthi toen ze gevraagd werd naar de koning te gaan, zij moet nu ongevraagd naar de koning gaan. Als ze niet gaat, zal ze naar de woorden van Mordechai omkomen, als ze wel gaat, zal het ook haar leven kosten. Het leeft in haar hart: wanneer ik dan omkom, zo kom ik om (Esther 4: 16). Opnieuw voel je als lezer de verborgen leiding van God. Esther krijgt de scepter van de koning toegereikt. Intussen wordt ook ontdekt dat Mordechai nooit beloond is voor het melden van de samenzwering tegen de koning en wordt hij alsnog geëerd. En Haman wordt steeds meer een speelbal van zijn eigen verkeerde gedachten en plannen. De regie van zijn plan ontglipt hem steeds meer en hij eindigt zijn leven uiteindelijk aan de paal die hij voor Mordechai heeft laten oprichten. Koning Ahasveros geeft de Joden toestemming zich te verdedigen tegen de vijanden. Zo wordt alles wat Haman tegen de Joden beraamd heeft op een wonderlijke manier omgekeerd. De schrijver van het boek houdt het tot het einde toe vol om de Naam van de HEERE niet te noemen. Maar de HEERE is het Die op een verborgen wijze Zijn volk in ballingschap bewaart voor de ondergang. Zo leidt de HEERE nog op een vaak verborgen wijze de gebeurtenissen in deze wereld en in ons leven en werkt zo, ondanks alle vijandschap van het rijk van de duivel, aan op de komst van Zijn Koninkrijk. Heerlijker dan de naam van Ahasveros is Zijn Naam! Zou je het dan met Esther niet tot deze Koning gaan: wanneer ik dan omkom, zo kom ik om!

Informatie
Schrijver Onbekend
Tijd Het boek Esther speelt zich af tijdens de Perzische koning Ahasveros (Xerxes). Hij regeert van 486-465 v. Chr. In deze tijd keren andere Joden terug uit de ballingschap.
Adres De Joden in en na de ballingschap.
Thema God keert alles om.

Inhoud Esther
1-2 Esther wordt koningin
3 Hamans plan om de Joden uit te roeien
4-7 Esther redt de Joden
8-10 Wraak van de Joden; instelling Purimfeest

Kerntekst Esther 4: 14
Want indien gij enigszins zwijgen zult te dezen tijde, zo zal de Joden verkwikking en verlossing uit een andere plaats ontstaan, maar gij en uws vaders huis zult omkomen; en wie weet, of gij niet om zulken tijd als deze is, tot dit koninkrijk geraakt zijt.

Leeswijzer
1-2; 4-5;8 Koningin Esther
3; 5:9-14; 7 Vijandschap en val van Haman
2:5-7;2:19-23;4;6;8 Ingrijpen van Mordechai
9:20-32 Instelling van het Purimfeest

Lijn naar het Nieuwe Testament
Op de achtergrond van het boek staat de strijd tussen het Vrouwenzaad en het slangenzaad. De vijanden van het volk van God gaan ten onder, maar het Koninkrijk van God en Zijn Gezalfde overwint.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.