+ Meer informatie

Ter overweging

3 minuten leestijd

Drs. C. Aalders, Luisterend leven. Studies over evangelische spiritualiteit op instigatie van de Raad voor de zaken van Kerk en Theologie. Boekencentrum ’s-Gravenhage, 1971, 290 blz., prijs ƒ 17,50.

Deze paperback gaat in op de vragen van de omgang met God ofte wel het persoonlijk geloofsleven. Dat wordt bedoeld met de term spiritualiteit. We verblijden ons over deze uitgave.

De opstellen van dr. Graafland en van dr. van Leeuwen hebben ons het meest toegesproken. De eerste probeert bevindelijk over de bevinding te schrijven. Hij vermijdt daarbij het gevaar van objectivisme en dat van subjectivisme. De tweede probeert te luisteren naar de argumenten van de moderne mens tegen de persoonlijke omgang met God. Hij weet ze allen af te weren en tegelijk probeert hij zich door rake opmerkingen uit die hoek te laten corrigeren.

Er is ook een hoofdstuk met „meditatieve exegesen” over verschillende psalmen.

Ik acht het geheel een aanwinst voor de literatuur op dit gebied. Wel meen ik dat de stukken hier en daar wat korter gekund hadden. Daardoor zouden ze aan zeggingskracht gewonnen hebben. Men moet nu vaak door veel bladzijden heen om bij de kern van de zaak te komen. Ter overweging graag aanbevolen.

Dr. A. F. N. Lekkerkerker, Oorsprong en functie van het ambt. Boekencentrum ’s-Gravenhage, 1971, 232 blz., prijs ƒ 15,—

Ook met dit boek ben ik blij. Het gaat in op de vragen over ontstaan en functie van het ambt, zoals de titel zegt. Het is duidelijk dat aanleiding tot het schrijven van dit boek geweest is de discussie in het Ned. Herv. kerk over het ambtsrapport.

Men krijgt hier goede historische overzichten. De Reformatie en de huidige Rooms-katholieke kerk komen daarbij ter sprake. Ook de oecumene en de belijdenis van de Hervormde kerk krijgen een beurt.

Ik ben het met de slotzin roerend eens: herstructurering en vernieuwing van de ambten is alleen mogelijk als men ambt en gemeente vanuit zijn oorsprong probeert te verstaan. Dan zal men minder aandacht geven aan de situatie als uitgangspunt, en meer aan de opdracht die in het ambt gelegen is.

Ik vind het boek wat rommelig. Er staan noten achterin, en tegelijk vindt men in de tekst literatuurverwijzing, soms zelfs in kleine letter. Bovendien valt niet in te zien waarom hoofdstuk 8 niet voor 6 en 7 zou kunnen staan.

Het boek hinkt eigenlijk op twee gedachten: het is een kritiek op het ambtsrapport en wil tegelijk een breder verband. Dat bredere verband komt in het historisch overzicht en de bespreking van de nieuwtestamentische gegevens wel uit. Maar in het slothoofdstuk, dat de conclusies bevat, beperkt het zich eigenlijk weer tot dat rapport.

Niettemin staat er veel waardevols in dit boek. Ambtsdragers kunnen er veel uit halen wat voor hun visie op het ambt van betekenis is.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.