+ Meer informatie

Poolse partijleider bezoekt Leninwerf

7 BUITENLAND Felle discussie met leden Solidariteit

3 minuten leestijd

WARSCHAU — Solidariteit heeft de Poolse regeng donderdag uitgenodigd onderhandelingen te ope!n met het voltallige bestuur van de onafhankelijke ikbond, welke rechtstreeks door de televisie kunnen )rden uitgezonden. Solidariteit zal vandaag zijn posi; in de onderhandelingen met de regering bepalen nait de rapporten zijn voltooid van werkgroepen die ch onder meer hebben gebogen over zaken als het akingsrecht, de incidenten in Bydgoszcz, de massaedia, politieke gevangenen en een boerenvakbond.

:FORMATORISCH DAGBLAD PAGINA )e Poolse partijleider, Stanislav e.n vaderland een andere mening op nia, heeft donderdag de Lening- nahoudt". „De overtuiging wint veld eepswerf in Gdansk bezocht om te dat slechts de gewone partijleden vercussiëren met ongeveer 3000 partij- nieuwing in de partij nastrevefi", alen en leden van de onafhankelijke, dus de spreker, -.bond Solidariteit. De ontmoeting ' • • • Het officiële Poolse akt deel uit v^ een hele serie ontpersbureau etingen tussen de partijtop en orgaaties aan de basis. Het centrale co;é heeft de leden van het politbuu tot dergelijke gesprekken ver:ht in een poging het contact met achterban te herstellen.

ormachtige gesprekken
)e officiële media maakten donder; melding van stormachtige geekken in het hele land, waarbij pareden zelfs het recht van de partij op politieke suprematie ter discussie Iden. ,,Heeft de partij het recht de lende rol in de samenleving te vereen simpel en alleen vanwege het dat zij in 1945 de macht greep", us een partijlid geciteerd in de par:rant in Lodz. Ie Poolse leiding en vooral met poureau werden donderdag in aanweleid van partijleider Kania zeer erp bekritiseerd. De gewone partij3n zijn het niet eens met uitspravan leden van'het politbureau en ren ze daarom af, zo zei een van de 3kers onder bijval van de duizenaanwezigen.

Wie is de partij?
Wie is de partij?", riep een spreker icn door de Poolse radio uitgezonflits van de discussie, „zijn dat de ! miljoen gelijk denkende leden of lat de kleine kringe van de leiding er over kwesties betreffende partij 30NN De Westduitse bondsselier Helmut Schmidt gefotogra•d tijdens zijn „Troonrede"gistein de Bondsdag. Schmidt heeft lelijk gemaakt dat de vooruitgang 'e betrekkingen tussen de Bondsreliek en de DDR afhankelijk is van moeilijke internationale verhouden. Hij waarschuwde de Sovjete dat interventie in Polen de wet kan veranderen. PAP meldde donderdag dat in de afgelopen acht maanden centrale partijorganen meer dan vijftig personen uit hun functie, hebben gezet, terwijl in de provincie ongeveer tweehonderd functionarissen hun post kwijtraakten. De regering heeft ongeveer twintig ministers en dertig onderministers vervangen, aldus PAP, dat verdere veranderingen aankondigt in verband met economische hervormingen.

Parlement bijeen

In dit verband wordt met spanning uitgekeken naar de parlementszitting die vandaag begint. Premier Jaruzelski, de vierde Poolse premier sinds februari 1980, zal een rede houden waarin hij naar verwachting een economische noodprogramma zal aankondigen. Het parlement zal zich ook buigen over een wet die de censuur aan banden moet leggen. De Poolse autoriteiten hebben een groot aantal nieuwe wetten aangekondigd inzake onder andere gezondheidszorg, landbouw, scholen en vakbonden.

Intussen is de nationale leiding van Solidariteit begonnen aan een twee dagen durende vergadering waarin een beleidslijn moet worden uitgestippeld inzake de kwesties die nog met de regering moeten worden geregeld. Ook zal worden getracht de eenheid binnen de leiding van Solidariteit te vergroten.

Zeven uur praten

De Poolse partijleider Kania, benadrukte op de bijeenkomst dat Polen zijn problemen uitsluitend met eigen kracht en eigen politieke middelen moet oplossen. Er zijn conflicten en er is kritiek in de partij maar hierover is men het ,,in bijna de hele partij" eens, aldus Kania na een discussie met 3000 partijleden en 800 genodigden, die zeven uur duurde. ^

Kania beloofde een grondige analyse van de Poolse crisis en ook dat op de na Pasen geplande pleniare zitting van het centrale comité over personen in de partijleiding zal worden gesproken. Kania waarschuwde dat er in Polen geen plaats is voor demagogie of anarchie. Ook achtte hij het niet overdreven over het gevaar van een contra-revolutie te spreken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.