+ Meer informatie

Kabinet wil beperkte legitimatieplicht

Verkeerscontroles worden uitgebreid

2 minuten leestijd

DEN HAAG

Het kabinet houdt vast aan zijn stand
>unt om een beperlite legitimatiepliclit in te voeren. Geiteund door een meerderheid in de Tweede Kamer wil het cabinet dat iedereen zich legitimeert als de politie daarnaar i'raagt. Daarnaast wil het kabinet de verkeerscontroles uit)reiden als de personencontrole aan de grenzen van oiis and, gedeeltelijk in 1990 en geheel in 1992, verdwijnt.

Dit liet minister Korthals Altes Justitie) gisteren weten in de TweeIe Kamer, waar hij met de justitie;ommissie over de grensbewaking ;prak. Over de gedeeltelijke legitimaieplicht komt het kabinet deze zomer net een definitief standpunt. De naatregel heeft de steun van CDA 5n WD, mits er een wet komt waarin een en ander wordt vastgelegd.

De grensbewaking in de Benelux, ie Bondsrepubliek Duitsland en -rankrijk wordt in 1990 afgeschaft. In L992 vervalt de grensbewaking in de iele Europese Gemeenschap. Het loei is het "Europa van de burger" lichterbij te brengen. In verband «ermee wil Korthals Altes intensiever controleren in ons land, om te voorkomen dat Nederland „een uitwijkhaven voor criminelen" wordt.

Binnenwegen

Als er straks niet meer gecontroleerd wordt aan de Europese binnengrenzen, zal er meer gecontroleerd moeten worden op de Nederlandse binnenwegen, aldus Korthals Altes. De bewindsman denkt met die intensievere verkeerscontrole twee doelen tegelijk te bereiken. Naast de alternatieve personencontrole wordt hiermee ook de verkeersveiligheid vergroot, zeker als de voorgestelde hogere maximumsnelheid van 120 kilometer per uur op de rijkswegen intensief wordt gecontroleerd.

Tegelijk met deze controle kan de politie nakijken of iemand voorkomt in het opsporingsregister, danwei of er nog boetes te betalen zijn. Overigens wil de bewindsman geen controle „in het wilde weg". Tijdens controles op alcohol of snelheid kunnen verkeersdeelnemers voor andere doelen worden gecontroleerd.

Schiphol

CDA en VVD vinden dat de bewaking op Schiphol moet worden versterkt. Alleen verschilt het CDA met Korthals Altes en de WD van mening over de vraag wiens taak deze beveiliging is. De CDA'er Gualthérie van Weezel vindt deze bewaking een taak van de marechaussee. Deze suggestie werd door Korthals Altes als „heel onverstandig" van de hand gewezen.

Volgens de bewindsman is de beveiliging van de luchthaven tegen terroristische acties een taak van de rijkspolitie, hoewel Korthals erkende dat de rijkspolitie niet zoveel voelt voor deze taak. Toch moet een specifieke politietaak niet worden overgedragen aan de militaire politie. Het is onverstandig terreurbestrijding los te maken van de bestrijding van criminaliteit, zo zei Korthals Altes. De WD steunde de minister hierin.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.