+ Meer informatie

Beleid rond storten vuil Lekkerkerk begrijpelijk

Conclusie rapport commissie Van Aartsen:

3 minuten leestijd

DEN HAAG/LEKKERKERK — Zowel de gemeente Lekkerkerk als de provincie Zuid-Holland en het Rijk gaan niet vrijuit in de „affaire-Lekkerkerk". Toch was hun houding in de jaren 1969 tot 1971 begrijpelijk.

Dit milde oordeel velt de commissie Bestuurlijk onderzoek Lekkerkerk in een rapport over de bodemverontreiniging in Lekkerkerk-West veroorzaakt in het eind van de zestiger en het begin van de zeventiger jaren. De commissie, genoemd naar haar voorzitter, oudcommissaris van de Koningin in Zeeland mr. J. van Aartsen, concludeert dat tien jaar geleden kennis van de aard en de gevolgen van de snel toenemende hoeveelheid (chemische) afvalstoffen gering was. .Het her en der storten van vuil in de Krimpenerwaard was heel gewoon. Het eerste besluit van de gemeente Lekkerkerk om het Rotterdamse vuilcontainerbedrijf Wijnsteker het terrein in Lekkerkerk-West „bouwrijp" te laten maken, staat volgens de commissie nauwelijks ter discussie. De besluitvorming over de tweede stort had meer aandacht verdiend. „De vele bezwaren zijn toen te licht opgevat. Ook zijn de ervaringen met Wijnstekers tijdens de eerste stort onvoldoende ingewogen bij de voorbereidingen van de tweede stort", zo meent de commissie die het „enigszins kwalijk" noemt dat de gemeente is overgegaan tot het afgeven van een Hinderwetvergunning.

Over het rijk, vertegenwoordigd door de inspectie van de Volksgezondheid, merkt de conunissie Van Aartsen op dat deze steeds zeer duidelijk afwijzend tegenover de vuilafvoerproblemen heeft gestaan. De conmiissie zegt begrip te hebben voor dat standpunt, maar dat „de inspectie te weinig rekening hield met de praktijk, die inhield dat in die jaren nog niet aan het storten van huisvuil viel te ontkomen".

Te beleefd

De provincie Zuid-Holland heeft rond 1970 de moeilijkheden onderkend en geprobeerd meer greep te krijgen door het vaststellen van verordeningen en het uitgeven van circulaires. „Haar standpunt was echter te formeel en uiterst beleefd. Hoewel doordrongen van de kwalijke kanten liet het provinciaal bestuur achterwege de gemeenten op onverholen wijze zijn ongenoegen kenbaar te maken over de slechte omstandigheden waarin de gemeentelijke stortplaatsen zich bevonden en over de onvoldoende naleving van de gestelde voorwaarden. Zij stelde zich vanuit haar algemeen toezichthoudende taak te afstandelijk op, hetgeen temeer bevreemdt, omdat juist de provincie het gemengd storten van containerafval met huisvuil sterk had aanbevolen".

Geen bevoegdheden

In een reactie hierop zegt de huidige milieugedeputeerde J. Hoek van Dijke (PvdA) dat de provincie geen bestuurlijk toezichthoudende taak heeft en dat men indertijd geen bevoegdheden had. „Dat de provincie destijds onvoldoende oog zou hebben gehad voor de neveneffecten van de maatregel om de gemeenten naar grotere, centrale vuilstortplaatsen, voor menging van bedrijfsafval en huisvuil, te verwijzen, is achteraf gezien een begrijpelijke opmerking", aldus de gedeputeerde. Door die maatregel kregen de gemeenten destijds via de Hinderwet meer met dergelijke stortplaatsen te maken, maar verminderde de greep van de provincie daarop.

Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken mr. H. E. Koning heeft vrijdag bij de aanbieding van het rapport meegedeeld dat de resultaten geen invloed zullen hebben op de onderhandelingen tussen rijk en gemeente Lekkerkerk over de opruimingskosten. Het verwijderen van de verontreinigde grond uit de wijk heeft na aftrek van het verkoopbedrag voor de woningen 160 miljoen gulden gekost.

Het bedrag dat de gemeente niet op kan brengen, zal door het rijk worden bijgepast. Nog onduidelijk is of de schade (gedeeltelijk) kan worden verhaald op het containerbedrijf Wijnstekers. Het op verzoek van de gemeente Lekkerkerk in gang gezette getuigenverhoor vindt nog steeds plaats. Na afloop zal worden bezien of strafvervolging mogelijk is.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.