+ Meer informatie

M eikheffing niet opnieuw in ministerraad

3 minuten leestijd

DEN HAAG — Minister Van der Stee van Landbouw heeft woensdag, tijdens een besloten overleg met de Vaste Tweede-kamercommissie voor Landbouw meegedeeld, dat hij de Europese melkheffing niet opnieuw in de Nederlandse ministerraad aan de orde zal stellen, om daarmee te bereiken dat de heffing wordt opgeschort.

,,Er zijn geen nieuwe feiten, welke een opnieuw aan de orde stellen van de heffing rechtvaardigen", aldus de bewindsman tot de landbouwcommissie.

Met ingang van 16 september voert de Europese Gemeenschap de ,,raedeverantwoordelijkheidsheffing" in van 89 cent per honderd kilo boerenroelk. De heffing is bedoeld voor het bevorderen van de afzet van melk en melkprodukten en zal de melkproduktie wat moeten doen verminderen. Van de zijde van het bedrijfsleven zijn bezwaren tegen de heffing ingebracht. Het dagelijks bestuur van het landbouwschap bepleitte een en andermaal uitstel van de heffing.

Inkomenspositie

Minister Van der Stee gaf toe, dat de heffing voor de Nederlandse boeren ,,wat zuur" is. Volgens de bewindsman is er geen aanleiding voor uitstel van de heffing. ,,De inkomenspositie van de boeren is iets beter geworden", aldus de bewindsman. Hij hield de Kamercommissie voor, dat thans de krachtvoerprijs met drie gulden per honderd kilo gedaald is, dat er dit jaar goede oogsten zijn van het ruwvoer, en dat de vleesprijzen momenteel niet tegenvallen.

EDE llel gevaar is geenszins c/enkljeeldig, dal de gezondheidszorg in Nederland ernstig gaat lijden onder de druk van vergaande overheidshenioeiing. De voorzitter van ,,'s Heeren Loo" (vereniging tot opvoeding en verpleging van geesleszwakke kinderen), dr. J. G. Aalders, zei dit donderdag op de jaarlijkse ledenvergadering van de- vereniging in Ede.

De — eind vorige eeuw opgerichte — Vereniging 's Heeren Loo is een christelijke organisatie op het gebied van de zorg voor zwakzinnigen en psychiatrische patiënten in Nederland. Ze beheert elf inrichtingen (in Ermelo, Rotterdam, Almelo, Noordwijk-Binnen, Soest, Apeldoorn, Monster, Ede en Den Helder) met in totaal bijna vijfduizend pupillen en patiënten en bijna vierduizend personeelsleden.

Twee door staatssecretaris Hendriks ingediende wetsontwerpen — die over voorzieningen en die over tarieven in de gezondheidszorg — vestigen volgens dr. Aalders sterk de indruk, dat de overheid haar macht primair stelt in de gezondheidszorg. Dit houdt — zei hij — een ingrijpende visie-verschuiving in, die sommigen al van een ,,sluipende nationalisatie" van de gezondheidszorg doet spreken.

,,Huldigde de overheid nog slechts kort geleden het met zoveel woorden uitgesproken standpunt, dat het initiatief tot het oprichten van tehuizen voor zwakzinnigen van particulieren diende uit te gaan, waarna de overheid toetsend en stimulerend zou optreden, thans schijnt zij erop uit te zijn alle bevoegdheden op dit terrein geheel naar zich toe te trekken", aldus dr. Aalders.

Christelijke geest

Hij noemde verantwoordelijkheid zonder bevoegdheid een op zichzelf al onmogelijk zaak. Ook vroeg hij zich af, of er op de duur wel voldtoende ruimte zal blijven voor de geestelijke verzorging en hulpverlening in christelijke geest. Dr. Aalders onderschreef dan ook de kritiek die de Nationale ziekenhuisraad op de wetsontwerpen heeft geleverd. Kritiek die er volblns hem op neerkomt, dat er bij de voorgestelde wetgeving niet veel meer overblijft van de individuele verantwoordelijkheid van instellingen en hulpverleners, hetgeen ook hun motivatie zal aantasten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.