+ Meer informatie

Regering wil verdere inperking immigratie

Minderheden-nota aan Kamer aangeboden

2 minuten leestijd

DEN HAAG — De toelating van vreemdelingen tot ons land wordt verder aan banden gelegd. Dat blijkt uit de minderheden-nota, aan de Tweede kamer aangeboden, waarin de regering haar standpunt met betrekking tot het te voeren minderhedenbeleid uiteenzet. Er zal — zo wordt letterlijk gezegd — sprake zijn van een restrictief toelatingsbeleid.

Het welslagen van het te voeren minderhedenbeleid zal — zo meent de regering — worden bevorderd, wanneer dit gepaard gaat met nog verdere inperking van de immigratie. Het terughoudend toelatingsbeleid zal, zo blijkt uit de nota, voor een niet onbelangrijk deel de vreemdelingen treffen die thans nog om humanitaire redenen zouden worden toegelaten. In de nota wordt dan ook gesteld, dat de voor het te voeren toelatingsbeleid vereiste maatregelen, soms als „hard" zullen worden ervaren.

Weinig inbreng
Een van de doelstellingen in de nota is de versterking van de maatschappelijke invloed van minderheidsgroepen. In de nota wordt een gebrek aan invloed gesignaleerd van de minderheden in de besluitvormingsprocessen. Geconstateerd wordt dat leden van minderheidsgroepen in de programma's van politieke partijen „nog weinig aan bod komen".

Een kritische opmerking betreft het feit, dat de invloed van leden van minderheidsgroepen binnen de woningbouwcorporaties gering tot afwezig lijkt. Voorts wordt benadrukt, dat de aandacht van zowel werkgevers- als werknemersorganisaties voor minderheidsgroepen nog verbeterd kan worden. Het onderwijs — aldus een volgende constatering — was naar inhoud tot voor kort geheel afgestemd op in ons land geboren en getogen kinderen.

Toch toename
Ondanks de nu aangekondigde beperking in de toelating van (meer) vreemdelingen wordt er in de nota uitgegaan van een „aanzienlijke" uitbreiding van het aantal leden van minderheidsgroepen in ons land. Zowel door geboorte-aanwas als door gezinshereniging zal het aantal van 500.000 nu (nog geen vier procent van de totale bevolking) toenemen met ongeveer 30.000 per jaar. Bij het voorgenomen restrictief toelatingsbeleid zal ons land de op zich genomen internationale verplichtingen blijven nakomen en zullen vluchtelingen worden toegelaten.

De illegale binnenkomst en het illegaal verblijf van vreemdelingen in ons land zal bestreden worden door een effectieve grenscontrole en door een doelmatig toezicht op vreemdelingen. Ook zal het arbeidsaanbod uit het buitenland worden afgeremd. Buitenlanders die zonder geldige verblijfspapieren worden aangetroffen zullen op korte termijn het land worden uitgezet.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.