+ Meer informatie

Topman oJpÈC: Economische orde moet op de helling

2 minuten leestijd

ROME — De geïndustrialiseerde wereld moet zich aanpassen aan de „nieuwe realiteit" en het feit onder ogen zien dat de huidige internationale economische orde op de helling moei. Rene Ortiz, secretaris-generaal van de Organisatie van Olie Exporterende Landen (OPEC), heeft dit gisteren gezegd in Rome. De Organisatie van Arabische Exporterende Landen (OAPEC) en het Italiaanse olieconcern ENI hebben daar de afgelopen drie dagen een studiebijeenkomst gehouden over economische samenwerking tussen OAPEC en Zuid-Europa.

Volgens Ortiz zijn de meeste ontwikkelingen het met de OPEC eens dat de bestaande economische orde moet worden afgewezen en dat er een nieuwe moet komen. Hij zei te betreuren dat de geïndustrialiseerde landen zo bezeten zijn van de zorg om hun energievoorziening, dat ze alle voorstellen voor intematio'nale samenwerking op andere gebieden naar de la verwijzen waar de goede bedoelingen plegen te worden opgeborgen. Ortiz gaf toe dat er tot dusver weinig terecht is gekomen van pogingen om de aard van de internationale betrekkingen te wijzigen van confrontatie is verzoening. Voor een deel is dat ook te verwjjten aan de ontwikkelingslanden, die hun hoop te veel hebben gevestigd op onderhandelingskracht van de olie-exporterende landen en bovendien te veel ineens eisten van de industrielanden. Ondanks de tegenslagen heeft de OPEC volgens haar secretaris-generaal vertrouwen in de Noord-Zuid-Dialoog nooit verloren.

„KRACHTIG"

De OPEC heeft voortdurend gewezen op de noodzaak van een dialoog tussen de rijke landen in het noorden en de arme landen in het zuiden, aldus Ortiz. De olielanden hebben echter ook steeds gestelcï dat er van zo'n dialoog alleen maar iets terecht kan komen als er een grote verscheidenheid van ontwerpen aan de orde komt. Noord noch Zuid hebben er belang bij dat er alleen maar over energie wordt gepraat. Ortiz bepleitte de toediening van krachtige geneesmiddelen in plaats van lapmiddelen en noemde de wijze waarop de OPEC de Noord-Zuid-Dialoog benadert duidelijk en veelzijdig.

Ortiz zei te betreureii dat de poging om de Noord-Zuid-Dialoog tot het niveau van de Verenigde Naties op te heffen is mislukt. Naar zijn mening is dat te wijten aan het dwarsliggen van maar drie landen bij onderhandelingen over de procedure. Hij verklaarde dat de industrielandien en de ontwikkelingslanden van elkaar afhankelijk zijn, net als energie en ontwikkeling, en dat het evenwicht in de internationale economische betrekkingen dringend moeten worden hersteld.

Volgens Ortiz is er sprake van een toeneming van de samenwerking tussen de landen in het zuiden maar ontslaat dit de industrielanden niet van hun verantwoordelijkheid voor de afschaffing van het handelsprotectionisme, dat erop is gericht een oneerlijke verdeling van de goederenhandel in de wereld in stand te houden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.