+ Meer informatie

Ook deze paus verkiest tiara boven herdersstaf

Ds. De Craene voor Protestants Nederland:

3 minuten leestijd

DORDRECHT — Het is moeilijk om nu over de paus te spreken na dit tragisch gebeuren. Natuurlijk keuren wij als Vereniging Protestants Nederland en keur ik persoonlijk deze aanslag af, zoals we alle aanslagen afkeuren, ook in Noord-Ierland in deze droevige tijd waarin overtuiging niet meer door woorden maar door wapens gebeurt. Toch zal ik mijn titel en lezing over „Tiara of herdersstaf?" niet echt hoeven te veranderen.

Zo begon zaterdagmiddag ds. M. V. J. de Craene, lid van het hoofdbestuur van de Vereniging Protestants Nederland, zijn toespraak op de jaarvergadering, die in een zaal van de Augustijnenkerk in Dordrecht onder niet al te grote belangstelling werd gehouden.

De vergadering werd geopend door de voorzitter, ds. Jac. Kraima, Hervormd predikant te Mijnsheerenland, die na lezing van een deel van Jesaja 43 mediteerde over „wet en getuigenis". Ds. Kraima wees op de gezagsondermijning allerwegen, op het hedendaagse egoïsme, op de nieuwere theologie die ook vanuit de kerken het „zo spreekt de Heere" negeert. Toch ligt er alleen leven in onderwerping aan Gods wet, die tot redding is en waarlijk vrijmaakt.

Wij hebben geen God der filosofen en Zijn wet is geen kille justitie, maar een levensregel om in verborgen omgang met God te wandelen. Daartoe moet onze kleine vereniging oproepen. Wij hebben te getuigen in kerk en wereld, kleur te bekennen en ook als kerken de eenheid te zoeken van hen die Christus willen volgen op dezelfde basis. We leven naar Pinksteren toe: Kom Schepper Geest, opdat de hele wereld Zijn stem hore, zo besloot ds. Kraima.

Monoloog
Ds. De Craene, zelf een Vlaamse ex-priester en nu Gereformeerd predikant te Middelburg, ging in zijn causerie over de driedubbele kroon (tiara) van de paus of diens herdersstaf in op de vraag, waarom deze paus de gehele wereld afreist, overal in monoloog en zonder dialoog met wie dan ook zijn boodschap neerlegt en zo niet echt contact zoekt met zijn schapen.

Hij doet wel populair door aardbodems te kussen en kinderen te liefkozen, maar houdt halsstarrig vast aan zijn tiara-gedachte: De paus heeft de dubbele zwaardmacht; hij is priester, bestuurder en leraar, hij bezit wereldlijke en geestelijke macht. Deze leer is sinds de bul van paus Bonifatius VIII nooit herroepep. Ook deze paus blijkt eerst primaat en dan pas herder.

Hij is ook, aldus ds. De Craene, zeer duidelijk een Mariale-paus, die de Mariaverering onder andere met een voorgezien bezoek aan de bedevaartsplaats Lourdes sterk bevorderde, zoals hij dat ook in Polen deed. Een nieuw Mariadogma moet niet onmogelijk worden geacht, aldus ds. De Craene die ook eigen Lourdes-ervaringen vertelde en als priester al zijn twijfels had over deze verschijningen van Maria.

Onfeilbaarheid
Onverminderd houdt paus Johannes Paulus II ook vast aan het dogma der onfeilbaarheid, hoewel daarop in rooms-katholieke kringen groeiende kritiek komt. Die onfeilbaarheid had alles te maken met de politieke Romeinse kwestie van 1870. Dat ook de toestand in Nederland niet verbeterd is na de bisschoppensynode blijkt uit de brief „Eén jaar later" van kardinaal Willebrands.

Het is wel duidelijk dat de paus in ons land de lijn van bisschop Gijsen doorgevoerd wil zien. Daarom ook krijgt Willebrands geen twee hulpbisschoppen die onder hem zouden vallen, maar daarom is er wel sprake van een uitbreiding en herindeling der bisdommen, waarbij de paus zijn koers in de benoemingen kan doorzetten. De predikant maakte de balans op van dit pausschap en vond geen tekenen, die het echte herder zijn naar voren haalden: de driekroon van het gezag wint het over de herdersstaf, over zijn kudde.

In de discussie ging De Craene op diverse vragen nader in, onder andere over de aard en de grenzen der onfeilbaarheid, de opvattingen over doop en eucharistie en de pauselijke brieven die hij officieel niet als onfeilbaar doet uitgaan, de betekenis van het dogma enz.

Naderhand volgde in een huishoudelijk gedeelte onder meer de bestuursverkiezing. Uit de jaarverslagen bleek dat de Vereniging Protestants Nederland op dit moment tegen de 1750 leden telt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.