+ Meer informatie

Verenigingsnieuws

2 minuten leestijd

RIJSSEN

In de functie Secr. der J.V. is benoemd H. Zunaweg 6, Post Nijverdal. Baan,

RIJSSEN

Kort verslag van de Jaarvergadering der J.V. en K.V., gehouden op Woensdag 31 Maart 1954 in het kerkgebouw der Geref. Gemeente te Rijssen.

Door afwezigheid van de ere-voorz. stond deze vergadering onder leiding van ouderling G. J. v. d. Stouw. Deze opende cle matig bezochte vergadering door Ps. 119 : 5 te laten zingen, te lezen Ps. 119 : 1—16; waarna hij voorging in gebed. Herna riep hij allen een hartelijk welkom toe.

Zijn openingswoord sprak hij naar aanleiding van het voorgelezene. Vooral stond hij stil bij vers 9: waarmede, of met welk middel zal de jongeling zijn pad zuiver houden? De psalmist spreekt hier van een jongeling, hoewel dit toch voor iedereen geldt, zei de spreker, maar vooral voor de jonge mensen, omdat die het meest geneigd zijn om zich te laten afleiden van cle rechte weg, door kwade beweging des vleses. Maar cle dichter geeft hier zelf antwoord op: als hij het houdt naar Uw woord.

Na dit openingswoord brachten de secretaris van de J.V. en K.V. hun jaarverslag uit. Vr. M. ten Hove behandelde daarna zijn onderwerp over „Daniël'", wat in dichtvorm was opgesteld en met veel aandacht werd beluisterd. Daarna trad G. Voortman van de K.V. op, met het onderwerp , , De Parelvisser", waarin tot uitdrukking kwam, hoe sommige mensen geld en eer verkiezen boven hun eigen leven of dat van hun naaste.

Hierna werd gezongen Ps. 119 : 5 en 6, en aan dhr. H. Rijksen verzocht om zijn referaat te houden over: De nieuwe bijbelvertaling". Spr. gaf allereerst een beeld van de vele vertalingen in de loop der eeuwen, om tenslotte te komen tot de nieuwe vertaling. Een zeer leerzame rede, waarin de Statenvertaling en nieuwe vertaling duidelijk tegenover elkaar werden gesteld, en waaruit bleek, dat wij het houden bij de Statenvertaling, omdat de nieuwe vertaling ons vertrouwen niet kan hebben.

Dit alles werd op duidelijke wijze met voorbeelden uit het Oude en Nieuwe Testament uit beide vertalingen (Staten en Nieuwe vertaling) in vergelijking met de grondtekst toegelicht. Daarna sprak dhr. Rijksen een ernstig woord tot de J.V. en K.V..

Dhr. Rijksen sloot deze leerzame vergadering dankgebed. met

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.