+ Meer informatie

Amsterdam wil strenge milieueisen Schiphol ,,

Raad nog niet definitief achter plannen

2 minuten leestijd

AMSTERDAM (ANP) - Amsterdam zal eisen dat de voorwaarden om het milieu rondom Schiphol te verbeteren worden aangescherpt, voordat hèt zich definitief schaart achter het Plan van Aanpak voor de uitbreiding van de luchthaven. Met die opdracht heeft de Amsterdamse gemeenteraad gisteren het college van B en W de onderhandelingen ingestuurd over het zogenoemde eindconvenant voor het Plan van Aanpak.

PvdA-wethouder Jonker van economische zaken zit namens Amsterdam in de stuurgroep die het Plan van Aanpak heeft samengesteld. In die stuurgroep zitten ook de gemeenten Haarlemmermeer, de provincie Noord-Holland, het Rijk, de luchthaven zelf en de KLM.

Het college had zich al in principe achter het concept van het plan geschaard. Het plan moet binnenkort de status van officieel beleidsvoornemen krijgen, wanneer de betrokken partijen een zogenoemd eindconvenant afsluiten, waarin zij met elkaar afspreken dat zij zich voor de verwezenlijking van de doelstellingen van het plan zullen inzetten. Die doelstellingen zijn: van Schiphol een luchthaven van wereldformaat maken en tegelijkertijd zorgen dat het milieu daar niet onder lijdt.

Aan de hand van inspraakresultaten en opmerkingen vanuit de gemeenteraad kan Amsterdam de randvoorwaarden in het plan die betrekking hebben op milieubescherming, via het eindconvenant nog wat aanscherpen. Een van de voorwaarden is dat het Rijk, voordat het eindconvenant wordt afgesloten, duidelijk maakt hoe de uitbreiding betaald moet worden. Er is veel geld nodig voor de aanleg van onder meer railverbindingen om het autoverkeer van en naar Schiphol te verminderen en om te zorgen dat luchtreizigers vanaf Schiphol per trein verder kunnen reizen in plaats van met het vliegtuig. Dat geld zal wat Amsterdam betreft bij het Rijk vandaan moeten komen.

Verder vindt de gemeenteraad dat er betere afspraken moeten komen over het controleren van de milieudoelstellingen dan tot nu toe in het conceptplan is vastgelegd. Er moet wat Amsterdam betreft ten minste eenmaal in de twee jaar op basis van een tussentijdse rapportage een „degelijke afweging" worden gemaakt over wel of niet verder groeien van de luchthaven.

Ook moet er een „lik-op-stuk-beleid" komen voor het handhaven van uitvliegprocedures, met desnoods boetes of strafrechtelijke sancties voor piloten en luchtvaartmaatschappijen die zich er niet aan houden. Een „geluidsaccountant" moet het „geluidsrapport" verifiëren waarin precies wordt vastgelegd waar en wanneer geluidsnormen zijn overschreden.

Amsterdam vindt ook dat de maximaal toelaatbare geluidhinder op een lager niveau moet worden vastgesteld dan waar in het Plan van Aanpak van wordt uitgegaan. Dat betekent dat in een groter gebied rondom Schiphol geen nieuwbouw zou kunnen plaatshebben.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.