+ Meer informatie

Prijzen in EEG nog steeds in stijgende lijn

Krachtige inflatiedruk

2 minuten leestijd

BRUSSEL — Uit het jongste econmnifsch maandoverdcht van de Europese comnrissie blijkt dat de verbruikersprijzen fai de meeste lidstaten van de EEG nog steeds oinho

In verband met het seizoen verliep de prijsstijging in 'West-Duïtsland, Nederland en Luxemburg betreWtelijk langzaam. In de andere lidsftaten stegen de prijzen in een bijzonder hoog tempo.

De daling van de grondstoffenprijzen in de wereld begint thans in 'en» kele EEG-landen invloed te krijgen op de groothandelisprijzeni zo zegt het overzidit. Frankrijk heeft een streng toezicht aangekondigd om te verzekeren dat de prijsdaling ten goede komt aan de verbruiker.

De industriële produktie ging verder omhoog, maar niet meer in hebzelfde tempo als in het najaar van 1973. De werkloosheid werd groter, behalve in Italië en Frankrijk wasr deze ongeveer gelijk bleef.

In enkele lidstaten gaan de exportprijzen thans aanzienlijk sneller omhoog dan de ilmportprijzen, hetgeen te zamen met een vermindering van de in-voer in «ikele EEG-landen lijkt te hebben geleid tot een kleine vermindering van het handelstekort, zo zegt het overzioht.

EXPORT

De waarde van de EEG-export ging in de eerste helft van dit jaar sterk omhoog. Dit hield vooral verband met de snelle Stijging van de exportprijzen. De waarde 'van de handel tussen de EEG-landen steeg in de afgelopen maanden krachtig, hoewel de gang van zaken van land tot land zeer uiteenlopend was. In West-Duitsland was de waarde van de invoer uit de andere lidstaten iets hoger, maar Italië, Engeland, Frankrijk en Denemarken gaf deze in het eerste kwartaal van dit jaar een stijging van 45 procent te zien in vergelijking met de overeenkomstige periode van het vovig jaar.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.