+ Meer informatie

Meer zout water in Veeree Meer

Zeeuwse milieu-organisaties:

2 minuten leestijd

VLISSINGEN — De particuliere milieu-organisaties in Zeeland zijn van mening, dat de kwaliteit van het water van het Veersemeer aanzienlijk verbeterd zou kunnen worden door het zoutgehalte te verhogen.

Dat kan gebeuren door een inlaatsluis te bouwen in de Veersegatdam, die twintig jaar geleden het Veersegat van de zee afsloot. Ook zou een grotere uitwisseling met zeewater kunnen worden bereikt door de spuicapaciteit van de Zandkreeksluis bij Kats te vergroten.

In het zojuist uitgekomen ,,Zeeuws nieuws voor natuur-, landschaps- en milieubescherming", het orgaan van de Zeeuwse milieu-organisaties, wordt er op gewezen, dat de situatie in het Veerse Meer zoals ze nu is voor niemand gunstig is. Het water van het meer is brak en heeft een sterk schommelend zoutgehalte, doordat onder meer veel polders hun water lozen op het meer. genvorming plaats. Door het steeds wisselend zoutgehalte is de onwikkeling van een veelsoortige dierenen plantengemeenschap onmogelijk. Daar komt nog bij dat ieder jaar tegen de winter het waterpeil van het Veerse Meer zeventig cenimeter wordt verlaagd, waardoor alle levensgemeenschappen op de oever ieder jaar weer afsterven.

De milieu-organisaties zeggen dat het ook anders kan. Ze wijzen daarbij op de Grevelingen, de voormalige zeearm tussen SchouwenDuiveland en Goeree-Overflakkee. Daar is sinds twee jaar een doorlaatsluis gemaakt in de dam, waardoor een goede doorstroming met zeewater plaats vindt. Het leefmilieu in de Grevelingen is nu bijna gelijk aan dat van de zee.

De Zeeuwse milieu-organisaties zijn van oordeel, dat meningen over milieubehoud nu heel anders liggen dan twintig jaar geleden, toen het Veersegat als eerste sluitgat van het Deltaplan werd gedicht. Het zou juist zijn, wanneer de oorspronkelijke natuurlijke waarden van dit gebied de komende tijd in ere hersteld zouden worden, aldus de milieu-organisaties in Zeeland.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.