+ Meer informatie

Werkgevers stellen voorwaarden voor participatie-onderwijs

2 minuten leestijd

De Raad van Nederlandse Werkgeversbonden heeft gesteld, dat ondernemingen slechts dan actief kunnen meewerken aan het participatie-onderwijs, als dit onderwijs mede gericht is op de toekomstige beroepsuitoefening. De overheid dient primair verantwoordelijk te zijn voor de financiële consequenties, zodat ondernemingen een vergoeding moeten ontvangen voor het scheppen van leersituaties.
Deze uitgangspunten hebben de werkgevers geformuleerd in een discussienota met betrekking tot enkele aspecten, die verbonden zijn aan de invoering van het participatie-onderwijs. Deze nieuwe vorm van onderwijs - als in 1980 de twaalfjarige leerplicht, die tot achttien jaar, is ingevoerd - kent een school- en een maatschappelijk component.

De geleidelijke invoering via een systeem van partiële leerplicht vinden de werkgevers niet goed. Zij bepleiten een ander invoeringsplan, waarmee bezwaren voor de ondernemingen worden ondervangen. Deze bezwaren richten zich op ernstige inkrimping van de beschikbare arbeidskrachten en op de moeilijkheid een werksituatie aan te bieden, die slechts een deel van de wekelijkse arbeidsduur uitmaakt.De werkgevers denken aan een schema, waarbij per leeftijdscategorie sprongsgewijs wordt overgegaan tot de invoering van de volledige leerplicht Dit zou kunnen door bijvoarbeedd in 1975 alle vijftienjarigen volledig leerplichtig te maken, in 1978 alle zestienjarigen en in 1980 alle zeventienjarigen. De werkgevers hebben ook een sterke voorkeur voor stages in de vorm van aaneengesloten periodes.
Wat de financiële aspecten betreft vindt de raad van Nederlandse werkgeversverbonden, dat er in voldoende mate gronden zijn een financiële tegemoetkoming van de ondernemingen te vragen als het gaat om leersituaties, die in de praktijk deel uitmaken van op de toekomstige beroepsuitoefening gericht onderwijs. Redelijk wordt ook geacht, dat deze kosten worden gespreid over alle bedrijven.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.