+ Meer informatie

D.E. vecht voor vaste prijzen van koffie

Supermarkten gedagvaard

3 minuten leestijd

DouWe Egberts Nederland B.V. heeft de president van de Fechtbank te Amsterdam in kort geding gevraagd het Dirk van den Broek supermarkten B.V. te verbieden haar merkkoffie onder de door de fabriek vastgestelde winkelprijzen te verkopen, op straffe van een dwlangsom vam 250 gulden per overtreding. Ook wil Douwe Egberts een verbod op publikaties waarin Dirk van den Broek andere detailhandelaren oproept de verticale prijsbinding te doorbreken, op straffe van een dwangsom van 100.000 gulden per overtreding.

Dirk van den Broek kondigde eitjd^;, juli de prijsverlaging voor Douwe Égberts-koffie in advertenties aan en riep de concurrentie op hieraan mee te doen. De lagere prijzen zijn inge voerd in eigen supermarkten en de eraan gelieerde winkels „Bas van der Heyden" en „Digros". Profimarkt is, voor zover bekend, als enige grote detailhandel met het voorstel van Van den Broek meegegaan.

„De prijsregeling is er ter bescherming van de continuïteit van de afzet. Dat Is ook in het belang van ae consument. Deze continuïteit kan de kwaliteit van het produkt ten goede komen", zo betoogde mr. M. Flesseman namens Dóuwe Egberts. „Dirk van den Broek heeft weer een aardige stunt uitgehaald die de indruk wekt dat hij het opneemt voor de consument". '

Voor Dirk van den Broek betoogde mr. E. A.M. Santen dat het systeem van verticale prijsbinding „in principe onjuist en in strijd met de belangen van alle, betrokkenen" is. „Het marktaandeel van Douwe Egberts is al zwaar aangetast door de vaste prijzen. Markt- en' straathandel en kleine zaken ontduiken deze regeling al geiruime tijd. Op de voorgeschreven prijs van een pak roodmerk verdient Dirk van den Broek 60 cent bruto, terwijl inwezen 33 cent voldoende is. De hierdoor onverantwoord hoge prijzen wreken zichzelf in een inkrimping van omzet en marktaiandeel".

RECHTSOVERTUIGING

Volgens mr. Santen is de publieke rechtsovertuiging over de verticale prijsbinding de afgelopen jaren „grondig gewijzigd". „Men heeft het gevoel dat de handel veel te veel voor zichzelf houdt". Mr. Santen wees er ook op dat Douwe Egberts koffie levert aan personeelsverenigingen voor ƒ 1,92 het pak bij minimale hoeveel heden van 60 kilo. ,,Vele particulieren profiteren ervan. Douwe Egberts ondergraaft hiermee haar eigen .systeem, en wel zeer ten nadele van de detailhandel".

..Douwe Egberts mag zelf weten aan wie zij levert en op welke voorwaarden. Eventuele wanpresta ties geeft echter geen vrijbrief aan anderen", repliceerde mr. Flesseman. De president zal uitspraak doen op vrijdag 16 augustus, of eerder, indien mogelijk. Dit op verzoek van mr. Flesseman „met het oog op het gevaar dat de lawine door zou kunnen breken".

Douwe Egberts heeft inmiddels het supermarktbedrijf Profimarkt te Monster dat sinds 1 augustus de D.E.koffie onder de vastgestelde prijs is^^p;^, \;erkoQfit;! • dagvaarden^J vcta*.:. 'een' kort' geding, dat oo dinsdag 13 augustus in Amsterdam zal dienen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.