+ Meer informatie

Van de redaktie

1 minuut leestijd

Op de laatste vergadering van de kommissie van redaktie is weer gesproken over andere uitgaven.

In beginsel is besloten de artikelen van Ds. Kok over de Pelgrimsreis is voor jong en oud in boekvorm te laten drukken. De voorbereidingen hiervoor werden al getroffen in de hoop, dat het boek spoedig nadat het laatste artikel in ons blad is opgenomen, kan verschijnen. Wie dit nog niet heeft gedaan kan zich alsnog bij mij opgeven voor één of meer exemplaren.

De wenselijkheid is duidelijk naar voren gekomen om tot de uitgave van preken over te gaan. We willen daarom de mogelijkheid onderzoeken voor de uitgave van een boek met een aantal preken van onze predikanten. Als dit door kan gaan, kan later overwogen worden een vervolgbundel uit te geven. Op deze wijze wordt het financieel risoko tot een minimum beperkt. Ook hiervoor kan men zich bij mij opgeven.

Het deed ons goed van de administrateur te horen, dat velen alsnog hun abonnementsgeld hebben betaald. We nemen aan, dat bij hen, die dit nog niet deden, meer sprake is van een gemakkelijk verzuim dan van enige onwil. Daarom hopen we, dat ook de laatste abonné’s spoedig tot betaling zullen overgaan. Mogen we daarop rekenen?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.