+ Meer informatie

Rubriek voor de consument door Anneke Verhoeven

2 minuten leestijd

Geneesmiddelen

Over de hoge kosten van de geneesmiddelen is al wat afgeklaagd. Ook op een congres over de prijzen en kwaliteit van de geneesmiddelen, dat vorige week onder het originele motto „Mag het iets minder zijn?" werd gehouden, concludeerden de meeste inleiders dat er in principe geen beletsels zijn om de kosten van de medicijnen te drukken, uiteraard zonder dat de kwaliteit daaronder hoef t te lijden.

Drs. H. Buurma, medewerker aan de sub-faculteit Farmacie in Groningen bekijkt het helemaal erg optimistisch. Volgens hem kan de farmaceutische hulp in ons land maar liefst 30 tot 50 procent goedkoper.

Ook andere sprekers bepleitten een zo rationeel mogelijk samengesteld pakket geneesmiddelen, waarbij uiteraard de ziekenfondsen aan zouden moeten meewerken. Onderzoeken hebben in het verleden duidelijk aangetoond dat een aantal dure medicijnen best door goedkopere soorten zouden kunnen worden vervangen, zonder dat daarbij sprake is van verschil in kwaliteit. Een aanzienlijke besparing is hiervan het gevolg. En dat zou allemaal best te realiseren zijn wanneer niet de artsen — op dit punt kennelijk zeer behoudend—voor enige tegenwerking zorgden. Volgens dr. B. J. Honhoff, lid van de centrale medische farmaceutische commissie van de ziekenfondsraad hebben apothekers bij artsen heel moeilijk toegang als het gaat om rationeel betere middelen of fouten in de voorgeschreven recepten. Dr. H. Lamberts liep de uitkomsten na van onderzoeken naar het voorschrijven van bepaalde medicijnen aan ziekenfondspatiënten en had daar ook zo zijn gedachten over: „Veel artsen zijn gewoontedieren die een bepaalde drift tot voorschrijven hebben. Medici willen dikwijls niet luisteren, laat staan afwijken van htm voorschrijvingsbeleid".

Dat wil echter allerminst zeggen dat artsen altijd van kwade wil zijn: het voorschrijven van medicijn zus-en-zo geschiedt natuurlijk wel om bepaalde redenen. De Culemborgse apotheker drs. C. J. Koopman, die veel succes heeft gehad met therapiebesprekingen tussen artsen en apothekers in zijn woonplaats benadrukte dat huisartsen vaak via „horen zeggen" aan hun recepten komen, uit hun opleidingstijd, omdat de voorganger erzo fijn mee gewerkt heeft en door de artsenbezoeker die natuurlijk ook reclame moet maken voor zijn produkten.

Koopman wijst met een waarschuwende vinger in de richting van de medische opleiding. Er wordt daar naar zijn mening erbarmelijk weinig aan pharmacotherapie gedaan. Tenslotte is de motivatie van de arts erg belangrijk als we willen bewerkstelligen dat de patiënt goedkopere vervangende preparaten krijgt voorgeschreven.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.