+ Meer informatie

Investeringen in industrie 11 pet. gedaald

1 minuut leestijd

DEN HAAG — De Nederlandse industrie heeft in 1981 8,4 miljard gulden geïnvesteerd in vaste activa. In vergelijking met het jaar dadrvoor betekent dat een daling van elf procent.

Voor 1982 wordt een lichte stijging (twee procent) van het investeringsniveau verwacht, aldus gegevens van het Centraal Bureau voor de statistiek.

De uitkomsten over 1981 zijn ontleend aan een integraal onderzoek bij alle ondernemingen in de nijverheid met tien of meer werknemers. De gegevens over het lopende jaar, waarbij in de prognoses geen rekening is gehouden met prijsveranderingen, betreffen verwachte investeringen en zijn gebaseerd op een in mei gehouden steekproef.

De daling van het investeringsniveau in de industrie is opmerkelijk omdat de investeringen in 1980 nog toenamen met twintig procent. Die stijging kon voor een belangrijk gedeelte. worden toegeschreven aan de grotere inversteringen in de aardolieindustrie.

In de metaalindustrie namen de investeringen met acht procent af, voor dit jaar wordt een stijging verwacht van acht procent. In 1980 stegen de investeringen in de metaal nog met twintig procent. In de voedings- en genotmiddelenindustrie daalden de investeringen met zestien procent. Voor 1982 wordt een verdere daling van vijf procent verwacht. In de chemische industrie is nog wel sprake van een stijging. In 1981 was dat dertien procent, volgens de verwachtingen cüt jaar zeventien.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.