+ Meer informatie

„Sloop van Bijlmer goed aanpakken"

Door overlast zullen mensen vertrekken

2 minuten leestijd

AMSTERDAM - De sloop en herbouw van een kwart van het woningbestand in de Bijlmer vereist een gestructureerde aanpak, omdat anders een averechts effect wordt bereikt die zal leiden tot een totale sloop van deze Amsterdamse wijk. Dit heeft directeur A. Oskam van de Dienst Ruimtelijke Ordening in Amsterdam gisteren gezegd in de Zuiderkerk in Amsterdam. X'h

Hij sprak ter gelegenheid van de opening van een expositie over het werk van het Lokatie Opsporings Team (LOT), dat onder meer ervaring heeft opgedaan met de herstructurering van de Westelijke TuinsteTden.

Oskam denkt dat er door de sloop -dié tien jaar zal duren- veel men,sen uit de Bijlmer zullen vertrekken. Door de overlast die dit met zich meebrengt, zullen volgens hem zeker geen nieuwe, draagkrachtige, bewoners worden aangetrokken. Hierdoor jwordt juist het tegendeel van de opzet van de Werkgroep Bijlmermeer bereikt en kunnen de plannen juist leiden tot de totale afbraak van de Amsterdamse wijk.

Oskam vreest verder dat bij de sloop van een kwart van het woningbestand in de Bijlmer wordt gekozen voor „het hier en daar omkegelen van een stuk hoogbouw", wat later vervangen wordt door modem vorm•gegeven gebouwen. Hij pleit daarom voor de sloop van met name de hoge flats in de Bijlmer, die in de vorm van honingraten zijn gebouwd. Deze „honingraten" zorgen volgens hem voor het negatieve imago dat de Bijlmer heeft. Hoewel hij de Bijlmermeer wel helder van opzet vindt, moeten de bevindingen van bewoners -die die helderheid niet zo zientoch de doorslag geven.

Vrije tijd

Dat herstructurering meer is dan alleen sloop en (her)bouw van een wijk, blijkt uit het project van het LOT in de Westelijke Tuinsteden. Daar is volgens Oskam goed gekeken naar de huidige eisen en structuren van een oude wijk. Volgens hem moet er rekening worden gehouden met het feit dat er minder mensen in een wijk wonen dan vroeger werd geschat.

Deze mensen hebben wel meer vrije tijd dan eerst en beschikken veelal over een auto die veel plaats inneemt. Winkels en andere voorzieningen blijken daarom tegenwoordig op de verkeerde plaats te liggen of helemaal geen functie meer te hebben.

De nieuwbouw in de Bijlmer moet daarom volgens Oskam de huidige structuur aanpassen aan de eisen die tegenwoordig worden gesteld aan een woonwijk. Er moeten voor een beter sociaal klimaat in de wijk meer mensen op straat zijn. Dit kan worden bereikt door de Bijlmer dichter te bebouwen dan nu het geval is. Wel moet er naar Oskams- mening nu meer variatie dan vroeger in de bebouwing worden aangebracht om de wijk voor het oog aantrekkelijker te maken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.