+ Meer informatie

SEZ verheugt zich in stabiele belangstelling

Dit jaar kwart eeuw bestaan

3 minuten leestijd

Tijdens de jaarvergadering van de stichting Spaanse Evangelische Zending die kort geleden werd gehouden, memoreerde voorzitter ds. M. C. Tanis (Chr. Geref. Sliedrecht) dankbaar de verheugende belangstelling voor het werk van de SEZ.

In het jaarverslag van de SEZ wordt o.m. aandacht besteed aan de reis die H. J. Verdonk en F. van Holten in april/mei 1973 naar Spanje maakten en welke bijzonder nuttig is geweest. Hoewel Rome niet innerlijk is veranderd valt toch niet te ontkennen dat men in Spanje profiteert van een milder klimaat op kerkelijk gebied, wat daarvan ook de drijfveren wezen mogen.

In het algemeen is de regering gematigd opgetreden en is er van een stroevere houding t.o.v. de Reformatorische minderheid niets gebleken. Achter dit alles ziende het bestuur van de Koning der Koningen die aller harten neigt als waterbeken.

Behalve de evangelisatiepost te Madrid (Ev. Mimoz) wordt nu ook te Barcelona door de heer Carmona gewerkt op parttime-basis. Aan evangelist Munoz kon in 1973 de lang begeerde „Bijbelwagen" ter beschikking worden gesteld. De hoeksteen van alle evangelisatie-arbeid in Spanje is nog steeds het lectuurwerk. Er verschijnt gelukkig steeds meer goede lectuur in de Spaanse taal. Enerzijds wordt er ijverig vertaald, vooral uit het Engels en het Nederlands, anderzijds is er een groeiende kern van meest jonge predikanten die veel studeren en de vruchten van him studie neerleggen in geschriften. 
De verschijning van de Kinderbijbel van Vreugdenhil vindt verdere voortgang. De deeltjes worden zeer op prijs gesteld. Steun werd verleend aan het Evangelisch Hospitaal te Barcelona en aan de Commissie voor Wettelijke Bijstand (ds. José Cardona Gregori). De contacten met de Free Presbyterian Church of Scotland m.b.t. de zendingspost te Fornaci di Barga in Italië bestaan nog steeds, maar zijn helaas - buiten eigen toedoen - niet bijzonder intensief. 
Getracht zal worden hierin verandering te brengen. Voorts wordt nagegaan in hoeverre het werk in Portugal kan worden uitgebreid.

JUBILEUM

Op bescheiden wijze wordt enige steun verleend aan ds. Albuquerque te Recife (Brazilië) doch op grond \;an het ontbreken van controle op besteding der gelden en werkwijze acht de SEZ zich niet gerechtigd hieraan uitbreiding te geven. Bovendien wil men de zrbeid niet te zeer versnipperen.

Daar het dit jaar 25 jaar geleden is dat prof. G. Wisse de grondslag legde voor de SEZ, meende het bestuur er goed aan te doen dit najaar een jubileumboekje het licht te doen zieii. Bijdragen van Spanjaarden en Nederlanders wisselen elkaar af en dè inhoud belooft dan ook boeiend te worden.

Op het thuisfront werd veel steun ondervonden van kerken, scholen en verenigingen. Ook worden regelmatig bedragen gelegateerd. Het abonnementenbestand van de „Zendingbode" bleef stabiel op ca. 7500.

De heer G. den Braber die te Rotterdam werk verricht onder Spanjaarden en Portugezen werd finanr cieel gesteund. Bovendien werd indien nodig advies en informatie verstrekt. Te Damwoude in Friesland kon èén comité worden opgericht, één der schaarse comités in het noorden des lands. Overwogen wordt in een folder op bondige wijze uiteen te zetten wat de SEZ is en doet.
Tijdens de vergadering vond er in een fijne sfeer een levendige gedachtenwisseling plaats. De vergadering werd besloten met een toespraak door ds. P. Beekhuis uit Noordeloos over Hand. 2: 37.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.