+ Meer informatie

Opecopweg naar uniforme olieprijs

3 minuten leestijd

De olieministers van de dertien n de Opec verenigde oUeproduceende landen gaan deze week in iet Zwitserse Geneve proberen ijdens de zestigste ministersconerentie van de organisatie orde te cheppen in de prijzenchaos op de vereldoUemarkt. In feite is de inet van deze, zowel in de produceende als de consumerende olieanden met veel spanning tegenoet geziene bijeenkomst, een ilan van het machtigste olieprolucerende land Saoedi-Arabiè om ot uniforme prijsafspraken te konen. Het probleem is echter dat Saoeli-Arabië onder aanvoering van ijn olieminister Sheik Jamani een >riis wil overeenkomen die in eder geval ruim ligt onder het ni'eau van de 41 dollar per vat van 59 liter die de „prijshaviken" linnen de organisatie onder aan'oering van Libië voor hun olie 'an inderdaad superieure kwalieit vragen. Uit verklaringen die amani de afgelopen weken in •lew York en Madrid heeft afgeegd, blijkt dat Saoedi-Arabiè lenkt aan een prijsverlaging van tngeveer vijftien procent van de luurste olie. Er zou dan een offi:iële Opec-prijs ontstaan van rond Ie 34 dollar per vat, al of niet aan;evuld met kwaliteitstoeslagen. Jie 34 dollar zou ruim beneden de .officiële Opec-bodemprijs van 36 lollar liggen, zoals die eind vorig aar in Bali tussen de olieministers vas overeengekomen. Hoewel men in het Westen het :oeken naar en het oppompen van uwe olie na de laatste oliecrisis net kracht en niet zonder enig suc:es ter hand heeft genomen, is men laar nog uitemate afhankelijk 'an Opec-olie. Ondanks de sterk eruggelopen consumptie leverlen de Opec-landen aan de niet:ommunistische wereld het vorig aar 26,8 miljoen vaten per dag op «n werelddagverbruik van 46,5 niljoen. De niet-Opec-olie voor de Vesterse industrielanden kwam 'oomamelijk uit de Verenigde Staten en Europa (Noordzee). Op de conferentie, die wordt gelouden in het dan zwaar bewaakte ntercontinental Hotel van Getève, zal Saoedi-Arabiè zich sterk naken voor de invoering van een ndexeringsformule, die kan worlen gekoppeld aan de olieprijs, na zo'n formule zouden prijzen •en of meerdere keren per jaar langepast kimnen worden aan de nate van inflatie en van de econonische groei in de Westerse olie;onsumerende landen. De voorstellen van Saoedi-Ara>iê zijn volgens deskundigen niet illeen ingegeven door de wens om veer echte eenheid binnen de or;anisatie te krijgen, maar ook door ie vrees dat de olieproducerende anden zich door het vragen van te reel dollars per vat uit de markt :ullen prijzen. Tijdens de oliecriis van 1973 is er met name van de lant van Saoedi-Arabiè op aangedrongen dat het Westen eens wat {laast zou moeten maken met het exploreren van en het zoeken naar sgen en alternatieve energiebronlen. Nu dat inderdaad op grote chaal gebeurt (Noordzee-olie, teenkolen, kernenergie, olie uit eerzanden en windenergie) sluipt Ie vrees binnen dat de leidende >ositie van Opec op de energienarkt binnen de kortste keren rerloren zal zijn, als de olieprodurenten blijven doorgaan met het Tagen van prijzen die de danig 'erzwakte Westerse economieën liet of nauwelijks kunnen betalen if prijzen die hoger liggen dan de iltematieve energie. dileder en Meubidick het aandelenkapitaal van

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.