+ Meer informatie

Boekbespreking

4 minuten leestijd

Waterstromen in het dal van Edom door Ds. L. Huisman. Uitgave van Boekhandel De Waal, Middelharnis. Dit boek bevat 6 schriftoverdenkingen over 2 Köningen 3 : 16, 17 en 20. Genesis 32 : 26. Genesis 13 : 11 en 12a, 1 Korinthe 10 : 1-6. Openbaring 8 : 1 en Hooglied 5 : 2-5.

Ds. Huisman blijkt de gave te bezitten op duidelijke wijze de Schrift te laten spreken en allerlei toepassingen te maken en daarin alle hoorders en lezers te betrekken. Daardoor nodigt dit werkje tot lezing uit. De ruimte, die er bij de Heere is, om behouden te worden komt naar voren en ook de grote verantwoordelijkheid van ieder, die onder het Evangelie leeft.

We hebben in verschillende opzichten veel waardering voor deze overdenkingen. Dat wil niet zeggen, dat we geen opmerkingen hebben. We willen er een paar noemen.

In de overdenking over Openbaring 8 : 1 gaat Ds. Huisman ervan uit, dat het stilzwijgen in de hemel omtrent van een half uur ziet op de genadetijd, die de Heere geeft: „Dat is de tijd tussen Christus’ hemelvaart en Zijn wederkomst op de wolken des hemels. Dat is dat half uur pauze in de hemel”. Is deze verklaring wel juist? Prof. Greydanus schreef in de Korte Verklaring bij dit vers o.a.: „Dit stilzwijgen komt door grote ontroering en is uiting van verbazing en deernis. De oordelen, die komen zullen, zijn zo ontzaglijk, en de vernieling, die zij werken, is zo vreselijk, dat de hemelingen er door aangegrepen worden met ontzetting en er als met verstom ming door geslagen worden”. Deze verklaring is veel aannemelijker.

De overdenking over Hooglied 5: 2-5 gaat uit van de gedachte, dat we hier te maken hebben met de liefde van een herdersmeisje en een herdersknaap: „De kerk wordt in dit hooglied voorgesteld als een herdersmeisje, dat om haar schoonheid bemind wordt door een herdersknaap. En dat herderinnetje, dat herdersmeisje krijgt, omdat ze zelfs aan het hof van Salomo opgevallen is, menig verzoek om een plaats in te nemen in ’s konings harem, om verzorgd te worden met al de weldaden waarmee een koning zijn vrouw verzorgde. Maar ze slaat dat alles af. Haar hart heeft ze gegeven aan haar herdersjongen”. Dat is de zogenaamde herdershypothese. Prof. V an der Meiden wijst er in zijn boek over het Hooglied op, dat deze hypothese niet meer door velen wordt aanvaard. Voor hem staat vast. dat het Hooglied wijst op twee hoofdpersonen: op Salomo en op de Sulamietische, blz. 24. Het gaat om de heilige huwelijksliefde als toonbeeld van de liefde van God tot Zijn volk, in Christus geopenbaard. Dit spreekt ons meer toe. We willen hier nog aan toevoegen, dat ook Ds. Huismaninzijnverklaringhierop wijst: „Dit hooglied is het hooglied der liefde van Christus over Zijn kerk, maar ookvanChristus’kerkover Hem”. Zo is er toch weer overeenstemming.

Bij deze opmerkingen willen we het laten.

De schrijver bedoelt, dat wij lessen mogen leren uit Gods Woord. Daartoe moge de Heere ook deze overdenkingen zegenen.

Het boek is keurig uitgegeven en kost gebonden f 4,75.

De Nieuwe Vertaling getoest, gewogen en..... te licht bevonden door J. de Rooy.

In de vorm van een samenspraak tussen twee Urkers wil de schrijver het opnemen voor het gebruik van de Staten-Vertaling van Gods Y\bord. Aan het slot van de laatste samenspraak zegt hij van zijn bedoeling het volgende: „Mijn eerste opzet was niet de N.V. af te breken, maar om de St. V. - met zijn gebreken - hoog te verheffen. Laten we die St. V. steeds weer gebruiken, steeds meer gebruiken en dan de St V. met kanttekeningen. Die kanttekening is niet Gods Woord, dat is een toelichting van mensen. Die kanttekening is feilbaar, maar ik ken geen betere toelichting bij de Bijbel dan de kanttekening. Daarin worden wat dwalingen de nek omgedraaid, daarin worden ook vele „zware schriftuurplaatsen” voor ons glashelder.

We hebben dit boekje van 50 blz. met veel aandacht gelezen. De schrijver tracht zijn standpunt op een rustige, waardige wijze te motiveren. We menen, dat hij er goed aan gedaan heeft dit werkje samen te stellen. Er is al meer verschenen op dit gebied van gelijkgezinden, maar de schrijver doet dit op een originele wijze zo, dat we gedrongen worden te lezen en met hem in te stemmen. Natuurlijk is hiermee het laatste woord niet gezegd, maar het boekje is wel een bijdrage tot een juiste oordeelsvorming over de betekenis van de Statenvertaling ook in deze tijd.

We wensen het boekje in veler hand. Het is te bestellen door overschrijving van f 2,50 op postrekening no. 1156212 ten name van S. Baarssen, Nieuwe Klif 23, Urk.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.