+ Meer informatie

Dr. Martin Lloyd Jones was meer dominee dan dokter

5 minuten leestijd

LONDEN — Naast de verschillen die er bestaan tussen George Whitefield, Charles Haddon Spurgeon en David Martin Lloyd Jones zijn er ook grote overeenkomsten. Alle drie hebben gestreden en, gebeden voor de verbreiding van de Reformatorische Calvinistische Evangelische Bijbelse leer en alle drie zijn door God gebruikt en zullen gebruikt worden voor veler bekering.

Alle drie hebben gebeden om een uitstorting van Gods Geest op Zijn kerk in hun tijd. Whitefield en Spurgeon hebben tijden van opwekking persoonlijk mee mogen maken, dr. Martin Lloyd Jones niet. Hij heeft er wel altijd op gehoopt.

Het is moeilijk om nu reeds zo kort na zijn overlijden te bepalen in welke hoedanigheid dr. Martin Lloyd Jones het meest zal betekenen voor Gods kerk in deze wereld. Volgend jaar zal er waarschijnlijk een biografie over hem verschijnen van de hand van ds. I. Murray, een vroegere assistent van hem, waarin dieper zal ingegaan worden op het leven van hem die wel genoemd is de grootste prediker van de twintigste eeuw. Voor dr. Martin Lloyd Jones was het verkondigen vain Gods Woord het schoonste en heerlijkste werk waartoe God iemand kon roepen.

Zijn geliefde thema in de prediking was de opwekking. De preken die ik van hem gehoord heb over dit onderwerp, aan de hand van Handelingen 4 vers 23 tot 31 en 1 Thessalonicensen 1 vers 5, zullen niet licht vergeten worden. Deze prediking ging echter niet ten koste van de orthodoxie. Zij stond volop in de traditie der Puriteinen. De Puriteinen uit de zeventiende en achttiende eeuw had hij lief (Thomas Brooks, Richard Sibbes, Jonathan Edward om maar enkelen te noemen). Aan massa-evangelisatiebijeenkomsten heeft hij nooit mee willen werken.

Billy Graham heeft hem in Londen opgezocht maar ook al heeft „de dokter" hem publiekelijk nooit bekritiseerd, hij heeft hem ook nooit willen helpen. Hij was een tegenstander van de methodes van Moody en Sankey, die met zachte muziek en andere hulpmiddelen op het gemoed van hun hoorders wilden werken om hen zo tot een beslissing te dwingen. Voor dr. Martin Lloyd Jones stond de prediking centraal. Hij was niet alleen een groot spreker, zoals Spurgeon, maar streefde hem in diepte ook ver voorbij.

„De dokter" was naast prediker van de waarheid ook en vooral uitlegger van de Bijbelse boodschap. Nergens komt dat duidelijker naar voren dan in zijn preken over de brieven aan de Romeinen en Efezen, die hij in de jaren 1950 en 1960 op vrijdagavonden in de Westminster Chapel hield en die later uitgegeven zijn. Via dit geschreven woord zal hij blijvend invloed uitoefenen.

Zijn boeken
In totaal zijn 23 delen van zijn hand verschenen en meer zullen nog volgen. De meeste zijn uitgegeven bij de Banner of Trust in Edinburg, een uitgeverij die hij heeft helpen oprichten en die hij tot in het laatst van zijn leven is blijven adviseren. Behalve de commentaren op Romeinen en Efezen, beide zes delen, heb ik van hem gelezen „Preaching and Preachers" „From vier to vive" (over Habakuk), ,.Sermon on the mount" (over de bergrede), „Fave on trial" (over Psalm 73).

In het Nederlands verschenen onder de titel „Meerder dan ons hart" en „Spiritual depression", „It's courses and quire" (een best-seller). In totaal werden reeds 1 miljoen exemplaren van zijn boeken gedrukt. Niet alleen in het Engels, maar ook in het Nederlands, Duits, zelfs in het Japans worden zijn boeken gelezen.

Korte levensschets
Dr. David Martin Lloyd Jones werd in 1899 in Wales geboren. Hij is altijd een echte ,,Walesman" gebleven. Hier bracht hij de grootste tijd van zijn kinderjaren op het platteland door. In 1914 vertrokken zijn ouders met hem naar Londen, waar hij in 1916 begon met zijn geneeskundige studie. Hij was een briljant student en in 1924 was hij al hoofdassistent van de wereldberoemde dokter Thomas Horder.

Omstreeks die tijd kwam er een verandering in zijn leven. Hij werd overtuigd van zijn zonden en verlorenheid. Dit komt naar voren in een brief die hij in die tijd geschreven heeft en die vorige week op de Leicester Conference, zie verslag hierover in het RD van 31 maart en 4 april 1981, voorgelezen werd in een herdenkingsbijeenkomst. Zonder dat van een dramatische bekering sprake is geweest kwam hij toch geleidelijk aan tot een volledige overgave aan het Evangelie van vrije genade.

Toen hij daarna in de spreekkamer zat en de klachten van de patiënten aanhoorde werd de overtuiging bij hem steeds sterker dat hij veel van zijn patiënten wel van hun klachten kon afhelpen, maar dat hun spanningen en moeilijkheden alleen door een bekering in christelijke zin te overwinnen waren. En zo besloot hij zijn gaven en talenten te gebruiken om het Evangelie te prediken.

Eerst in Wales van 1927 tot 1938, daarna in Londen, in de Westminster Chapel van 1938 tot 1968. Eerst als assistent van ds. Campbell Morgan, later als zijn opvolger.

Na de tweede wereldoorlog nam het aantal toehoorders sterk toe. En vanaf 1948 tot 1968 was zijn gemeente zondagsochtends 1500 en zondagsavonds 2000 zielen groot. De diensten 's ochtends waren bedoeld voor opbouw in het geloof, de diensten 's avonds meer voor Evangelisatie. Daarnaast waren er de vrijdagavonddiensten, waarin hele Bijbelboeken doorgewerkt werden, tekst voor tekst.

Na zijn emeritaat in 1968 bleef hij de raadgever van talloze dominees, die hij met raad en daad terzijde stond.

Leider
Dr. Martin Lloyd Jones was echter meer dan een prediker en raadsman. Gedurende tientallen jaren was hij ook de leidende figuur in de Engelse Evangelische Reformatorische Calvinistische wereld. Op alle belangrijke conferenties was hij spreker of voorzitter.

Te noemen zijn Puritan Conference, Westminster Conference en de Leicester Conference. Maar ook als voorzitter van de EVF (Christelijke Studentenvereniging in Engeland) heeft hij zeer grote invloed gehad.

Ook is hij de oprichter geweest van de Evangelische Bibliotheek in Londen. In de loop van 1980 werd zijn lichaam steeds meer afgebroken. Tot op het laatst van zijn leven bleef hij echter geestelijk actief. Veel van de laatste tijd die hij op de aarde doorbracht gebruikte hij voor gebed en meditatie en voorbereiding op de dood. En op zondag 1 maart, de dag van Sint David (een nationale feestdag in Wales) is dr. David Martin Lloyd Jones, ingegaan in de vreugde zijns Heeren.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.