+ Meer informatie

Kamer: Leegstand cellen onacceptabel

SGP, GPV en RPF hekelen euthanasie-overleg

3 minuten leestijd

DEN HAAG — Vrijwel de gehele Tweede Kamer vindt het onacceptabel dat er zo'n 15 procent van het aantal cellen leegstaat. En dat terwijl er toch al jarenlang geëxperimenteerd wordt met een geautomatiseerd informatiesysteem voor het gevangeniswezen. De Kamer vindt het niet juist dat officieren van Justitie de politiekorpsen binden aan een maximale hoeveelheid (quotum) bekeuringen.

Dit bleek gisteravond bij het debat over de begroting van justitie voor 1992. Het is voor het VVD-Kamerlid Wiebenga klip en klaar dat deze quotering de geloofwaardigheid van Justitie „een enorme knauw geeft". Volgens CDA-woordvoerder Krajenbrink is invoering van een quoteringssysteem „zeker niet vanzelfsprekend". Zoiets komt de motivatie bij de politie niet ten goede. Voor de CDA'er is het alleen bespreekbaar in „noodsituaties". D66-justitiespecialist Wolffensperger sprak van een „kloof tussen beleid en realiteit".

Lege cellen

Volgens het vorige week verschenen rapport van de Algemene Rekenkamer staat zo'n 12 tot 18 procent van het aantal beschikbare cellen leeg. Justitie bestrijdt dit cijfer en zegt dat slechts 5 a 6 procent leegstaat en dat aan een beperkte leegstand niet valt te ontkomen. De Kamer wilde niet over een percentage twisten, maar vindt een optimale benutting van de cellen nodig. Het PvdA-kamerlid Jurgens meent dat het mogelijk moet zijn hiervoor een sluitend informatiesysteem op te zetten. „Wat Hilton als hotelketen en de KLM als luchtvaartmaatschappij wel lukt, zou dat Justitie niet lukken?"

Ook Wiebenga maakte een vergelijking met de reis- en hotelwereld om aan te geven dat Justitie heeft gefaald. In 1983 is begonnen met de automatisering van het gevangeniswezen. In 1986 had het systeem moeten functioneren, maar dat doet het nu nog niet. Inmiddels is besloten deze centrale aanpak te vervangen door een decentrale opzet.

Volgens De GPV'er Schutte is het „ontoelaatbaar" dat de tenuitvoerlegging van vonnissen ernstige tekortkomingen vertoont. Van den Berg (SGP) noemde deze door de ARK gerapporteerde tekortkomingen „fnuikend voor de rechtshandhaving". Het RPF-kamerlid Leerling signaleerde bij minister Hirsch Ballin enige zelfgenoegzaamheid, terwijl er toch op het gebied van handhaving en uitvoering van beleid het nodige aan schort.

Euthanasie

De protestants-christelijke woordvoerders hadden met het kamerlid Brouwer van Groen Links felle kritiek op de manier waarop het kabinet met de coalitiefracties in de Kamer overlegt over de euthanasiekwestie. Van den Berg noemde dit „uiterst bedenkelijk. De regering regeert, het parlement controleert. Waar blijft het dualisme? Zo wordt de parlementaire behandeling een farce".

Volgens Schutte worden op deze manier „de staatsrechtelijke verhoudingen verziekt". „Informeel groen licht maakt de politieke discussie tot een farce en ondermijnt de geloofwaardigheid van de Kamer". Ook Leerling laakte de discussie tussen kabinet en regeringsfracties: „Leve het monisme". Hij vroeg de regering het praatpapier aan de hele Kamer ter beschikking te stellen.

Jurgens wilde van Hirsch Ballin een nota over europeanisering van het strafrecht. Krajenbrink wil van de minister en zijn staatssecretaris Kosto een beleidsplan voor aanpak van georganiseerde criminaliteit. De CDA'er wil verder de garantie dat alle regionale politiekorpsen de beschikking krijgen over een financieel bureau, zodat wederrechtelijk verkregen voordeel aan misdadigers kan worden ontnomen. Het debat wordt morgen voortgezet, te beginnen met een eerste reactie van de bewindslieden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.