+ Meer informatie

Financiële moeilijkheden opleiding fysiotherapeut

1 minuut leestijd

"De mogelijkheden om het beroep van fysiotherapeut te leren zijn sterk afhankelijk geworden van de financiële draagkracht van de ouders, waardoor fysiotherapie een elitestudie aan het worden is, zoal niet is geworden". Aldus het Nederlands tijdschrift voor fysiotherapie, dat de financiele achterstelling door het rijk van de studerenden en de negentien opleidingen voor fysiotherapie „erg groot" noemt.

Het ministerie van Volksgezondheid subsidieert alleen de honoraria van de docenten. De meeste opleidingen kampen met exploitatietekorten. Hoewel ze de uiterste zuinigheid betrachten, aldus het tijdschrift, zijn ze genoodzaakt grote klassen samen te stellen en extreem hoge cursusgelden te vragen: gemiddeld 950,-, terwijl studenten bij het wetenschappelijk onderwijs een collegegeld van 500 moeten betalen en studerenden aan hogere beroepsopleidingen gemiddeld 300,-. Ook de rijksstudietelagen en beurzen liggen voor degenen die een opleiding tot fysiotherapeut volgen aanzienlijk lager dan in het wetenschappelijk en het hoger beroepsonderwijs. Er is al enkele jaren een gesprek gaande over een officiele erkenning van de opleiding als hoger beroepsonderwijs en een "verhuizing" van het ministeirie van Volksgezondheid naar het ministerie van Onderwijs en wetenschappen.

Erkenning van de opleiding fysiotherapie als hoger beroepsonderwijs brengt voor het rijk aanmerkelijke kostenstijgingen mee. Het genootschap voor fysiotherapie neemt aan, dat daar de oorzaak ligt van het op de lange baanschuiven van deze erkenning. De 2200 leden tellende Usof (Unie voor studerenden aan opleidingen voor fysiotherapie) heeft staatssecretads Klein op 9 maart om een onderhoud gevraagd. Op dit verzoek is tot nu toe nog geen antwoord binnengekomen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.