+ Meer informatie

Boekennieuws

4 minuten leestijd

“De vrijmoedige toegang”, door Jesaïas Hillenius; ISBN 978 90 79842 03 2, 56 blz., € 5.90.

Opnieuw is door ”Pro Lectori” te Marum een preek uitgegeven van de wellicht niet zo bekende ds. Jesaïas Hillenius (1700-1759), die de kerk van Drachten van 1742 tot 1759 met veel zegen diende en die bij Gods volk zeer geliefd was. Uit de in 1744 voor het eerst verschenen bundel, genaamd ‘Eenige keurstoffen, genomen uit het Oude en Nieuwe Testament’ is deze preek uit de oude druk overgezet. De spelling is aangepast aan de hedendaagse en sterk verouderde woorden zijn vervangen. Reeds eerder verschenen twee preken uit deze bundel, namelijk over Handelingen 16:30, 31 en over Jesaja 45 : 24, 25. Deze laatste verscheen onder de titel ”Christus de enige Grond”. Het nu uitgegeven boekje gaat over Hebreën 4:16 ‘Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd’. Steeds weer treft in deze preken de zuivere en grondige Schriftuitleg. Niet minder treffend is echter de bevindelijke verklaring van de tekst. De levende Kerk des Heeren zal er voedsel voor de ziel in vinden, maar ook besturing en onderwijs voor het geestelijk leven. De bekommerde wordt afgetrokken van alle eigengerechtigheid en grond buiten Christus en de enige Grond van zaligheid in het volbrachte werk van Christus wordt krachtig aangewezen. De onbekeerde wordt op ernstige en bewogen wijze gemaand tot bekering. Een enkel citaat: ‘Zulk een troon nu, waar genade bewezen wordt, is voor zondaren, voor misdadigers, voor ellendigen, om met ootmoedige smeekschriften voor dezelve te verschijnen, zeer gepast’. En tot de onbekeerden: ‘Maar vraagt gij, kan een onbekeerd mens wel zodanig naderen tot de troon der genade? Zo antwoord ik, dat ik hier, o mens! niet bepaal wat ge kunt of niet kunt doen, maar ik zeg u wat gij móét doen en welke de weg is langs welke men om genade moet bidden’. Van harte kunnen we ook deze uitgave ter lezing aanbevelen. De prijs kan geen bezwaar zijn. Het is te verkrijgen in de onder ons bekende boekhandelaren en kan ook besteld worden bij Pro Lectori, Klaproos 18, 9363 LK Marum, tel 0594- 643202.

Kruiningen, ds. G. Hoogerland

---
”Nochtans vreugde”, door ds. R. Kattenberg; uitg. Jeugdbond Geref. Gemeenten;
ISBN 978-90-72871-86-2; 52 blz.; € 8-

In het verleden heeft ds. R. Kattenberg in het jongerenblad Daniël een aantal bijbelstudies verzorgd over het profetisch boek Habakuk. Deze studies zijn, enigszins bewerkt, opgenomen in een bijbelstudieboekje, uitgegeven door de Jeugdbond. Voor de derde keer is dit boekje nu, enigszins gewijzigd, weer gedrukt. Wel een bewijs dat deze studies gewaardeerd en gebrúikt worden. De titel van het boekje, ”Nochtans vreugde”, is ontleend aan de achtste studie die geschreven is naar aanleiding van de kerntekst Habakuk 3:17 en 18, in welk gedeelte Habakuk mag spreken ‘van het geheim van zijn vreugde. De vertroostingen van de Heere vervullen zijn hart. Dat is Gods genade en die kun je nooit begrijpen, die valt alleen te aanbidden’. Het zinvolle en tegelijk praktische van deze mooie studies voor kringgebruik is dat de schrijver de betreffende Schriftgedeelten vaak vragenderwijs behandelt, zodat je al lezend en vergelijkend met de bijbeltekst je in de stof verdiept, en er zodoende direct al punten voor een gesprek aangedragen worden. Bovendien zijn bij elke studie nog enkele gespreksvragen opgenomen. In de verschillende studies worden duidelijke lijnen getrokken naar het persoonlijk leven. Niet alleen met betrekking tot het persoonlijk geloofsleven zoals dat door de Heilige Geest, Die Christus verheerlijkt, gewerkt wordt, maar ook naar allerlei situaties waarin christenen, ouderen en jongeren, zich in de wereld bevinden. Van harte wil ik deze waardevolle studies aanbevelen voor gebruik op de jv en als handleiding op bijbelkringen. Maar ook voor persoonlijke bestudering van dit kleine bijbelboek. Het is een zegen dat de Jeugdbond telkens weer aandacht geeft aan het beschikbaar stellen van verantwoord materiaal. De uitvoering van dit handzame boekje is door Grafisch Bedrijf Crezée heel goed verzorgd.

Moerkapelle, ds. J. Driessen

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.