+ Meer informatie

DE REDACTIE ONTVING

3 minuten leestijd

van Uitg. De Banier, Utrecht: Verduin, Canticum canticorum, f

van Boekencentrum, Zoetermeer:

Karei Blei, Kerk-zijn over grenzen heen. Visie op Europa 1992, f 24,90.

C. Graafland, Van Calvijn tot Comrie. Oorsprong en ontwikkeling van de leer van het verbond in het Gereformeerd Protestantisme. Boek 1, f 37,50.

H. Mulder, De Handelingen der apostelen. Een bijbels reisboek, f 49,90.

A. de Reuver, Bedelen bij de Bron. Kohlbrugge’s geloofsopvatting vergeleken met Reformatie en Nadere Reformatie. Dissertatie, f 75,-.

van Uitg. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam:

G. van den Brink, H.J. van der Kwast, Een kerk ging stuk (Relaas van een breuk, 1967, in de Geref. Kerken Vrijgemaakt), f 39,75.

M.R. van den Berg, Luisteren naar Psalmen, deel 2 (in de reeks Zicht op de Bijbei), f 21,95.

H. van Mulligen, Vijf moeders des Heren (in de reeks Zicht op de Bijbel), f 15,90.

W. Smouter, Profielschets van het Koninkrijk (in de reeks Zicht op de Bijbel), f 13,50.

J. Westerink, Haggaï en Zacharia (radiolezingen, serie De Bijbel open, E.O.), f 25,90.

J.M. Mudde, Kostbaar en kwetsbaar, f 13,50.

A. Tol, K.A. Bril, Vollenhoven als wijsgeer (in de reeks Verantwoording), f 59,50.

van Vereniging tot Uitgave van Gereformeerde Geschriften, Aardamseweg 6, 2461 CC Ter Aar:

HF. Kohlbrugge, De Bron des Levens. Gedeelten van Schriftuitleggingen. Vertaling D. van Heyst, in de Kohlbrugge-reeks.

van Uitg. Groen, Leiden:

K. van der Zwaag, De kerk op weg naar 2000. Gesprekken met theologen, predikanten en filosofen, f 34,50.

Geroepen als vrouw, t.g.v. het 40-jarig bestaan van de Bond van Ned.Herv. Vrouwenverenigingen op Geref. Grondslag. Eindredactie M.H. Guyt-Guyt, A.C. Meijwaard-Fuite, f 27,50.

J. Hoek, Met vallen en opstaan, in de serie Christelijke opvoeding, 0-2 jaar. Eindredactie J. Stolk, f 24,50.

Woordenschat, Dagboek voor jongeren van 18 jaar en ouder. Behandeling van bijbelse kernwoorden. Afsluiting dagboekenserie ‘Leren’, f 24,95 pb., f 32,50 geb.

van Uitg. Den Hertog, Houten:

OJ. de Jong e.a., Het eigene van de Nederlandse Nadere Reformatie, f 38,50.

van Uitg. J.H. Kokb.v., Kampen:

Bij de tijd. nr. 2. Nieuw magazine voor opinievorming (Gereformeerd-vrijgemaakt).

Calvijn, Institutie, f 62,50.

Erven uit de tuin van onze, f 19,90.

Liberale moraal en haar grenzen, f 59,90.

Geluk, Jij bent uniek, f 13,50.

Oort, Augustinus, f 24,90.

Couwenberg, In opdracht van de tijd, f 25,00.

Aalders, Antwoord Godsverduistering, f 34,90.

Ridderbos, Evangelie Johannes, deel 2, f 69,50.

Ricoeur, Het kwaad, f 22,50.

Bucer en de kerk, Congresbundel, f 49,90.

Graaf, Gerechtigheid, f 14,90.

Douma, Christelijke levensstijl, f 29,50.

Bos, Identificatie-mogelijkh., f 59,00.

Vries, Eender en anders, f 32,50.

Bevelander, Nooit nuchter genoeg, f 12,50.

Verboom, Een gids leven compleet, f

van Schrift & Getuigenis (blad Waarheid en Eenheid), Delft:

J.C. Schaeffer, T. Brienen, H.M. Mulder, Over eenheid tussen kerken, brochure nr. 5, f 3,50 (giro 159 98 00 t.n.v. Schrift & Getuigenis, Delft).

van Uitg. De Vijverberg, Ede:

Trainingsdag (22 januari 1993) ‘Beleidsplan schrijven’.

Cursus ‘Management in Kerk en Gemeente’, februari 1993 (in 12 dagdelen).

van Uitg. De Vuurbaak, Barneveld:

C. Trimp, W. van ’t Spijker e.a., Hoe staan wij ervoor. Actualiteit van het gereformeerd belijden, f 29,75 pb.

J. Douma, Algemeen betwijfeld? Een weerwoord aan Kuitert, f 13,90 pb.

R. Timmerman, Eeuwig leven. Over het bijbelse toekomstbeeld, f 15,75 pb.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.