+ Meer informatie

Maassluis wil vervuilde polder dieper afgraven

Buurtbewoners willen schadevergoeding

3 minuten leestijd

MAASSLUIS De gemeente Maassluis heeft samen met de provincie Zuid-Holland een nieuw plan opgesteld voor de sanering van de ernstig verontreinigde woonwijk Steendijkpolder. Het belangrijkste onderdeel van dit plan is de afgraving van tuinen en kleinschalig groen tot een diepte van 1,30 meter.

Met de uitvoering van het plan is volgens eerste berekeningen ruim 50 miljoen gutden gemoeid. Maassluis en de provincie leggen het plan voor aan het ministerie van VROM. De gemeente heeft dit gisteren bekendgemaakt.

Sinds begin 1983 de bodemverontreiniging aan het licht kwam, zijn er verschillende varianten van sanering besproken. De meest vergaande was de eis van bewoners en gemeenteraad dat de gehele wijk tot 1,75 meter zou worden afgegraven. De toenmalige minister Nijpels van VROM wilde echter niet verder gaan dan afgraving van de grond in de tuinen van de ongeveer duizend woningen en het aangrenzende groen tot maximaal 70 centimeter. Het nu gepresenteerde plan is een tussenoplossing.

Onderin de afgraving van tuinen en „snippergroen" komt een „uitleklaag" van 30 centimeter en daarop een laag van een meter schone grond. De grond onder de schuren wordt niet gesaneerd. Kabels en leidingen komen echter wel in schone grond te liggen, onderdeel van een zogenoemde taludsanering, waardoor nieuwe vervuiling vanaf de wegen wordt voorkomen. HuvensUb

De Steendijkpolder werd in de jaren zestig opgespoten met verontreinigd slib uit de Rotterdamse haven. De verontreiniging bestaat onder meer uit zware metalen en drins, dat zijn bestrijdingsmiddelen in de landbouw.

Volgens CDA-fractievoorzitter H. Woudstra, eertijds voorzitter van het actieve bewonerscomité, heeft de provincie Zuid-Holland berekend dat voor het plan 42 miljoen gulden nodig is van het Rijk in het kader van de Interim wet bodemsanering (IBS). De gemeente Maassluis is bereid 10 miljoen bij te dragen.

De bewoners hadden destijds grote bezwaren tegen de „mini-sanering" van Nijpels, omdat die niet het wegennet wilde saneren. Daardoor zou bij weg- of kabelwerkzaamheden de vervuiling zich alsnog kunnen verspreiden. In dit plan, gedragen door de voltallige gemeenteraad en het college van B en W, is aan dat bezwaar tegemoetgekomen, aldus Woudstra.

Mocht minister Alders het groene licht geven voor deze sanering —en volgens ingewijden is dat zeker niet uitgesloten-, dan zou na ruim zeven jaar een eind komen aan de voor de bewoners onzekere situatie.

Aansprakelijkheid

Ook de bodem in de aangrenzende woonwijk Noord-Nieuwlandsepoldefzuid moet worden gesaneerd. De provincie Zuid-Holland heeft dat vorige week besloten, maar heeft nog niet vastgesteld hoe dat moet gebeuren. Ook de in totaal 750 huizen van deze woonwijk zijn gebouwd op door onder meer zware metalen en pesticiden verontreinigd havenslib.

Een aantal bewoners van de Steendijkpolder is overigens nog altijd in een juridische procedure verwikkeld met de gemeeiïte Maassluis. Zij eisen dat de gemeente hen schadeloos stelt voor de waardevermindering van hun huizen. Maassluis stelt zich echter op het standpunt dat de gemeente Rotterdam, die het verontreinigde slib liet storten en van de vervuiling ervan op de hoogte was, aansprakelijk is voor de schade. Een uitspraak in deze zaak, die vorige maand in hoger beroep is behandeld door het Gerechtshof in Den Haag, zal nog enkele maanden op zich laten wachten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.