+ Meer informatie

Nationalisme

2 minuten leestijd

Door mr. drs. E W. den Ottolander

De nationalistische tendensen die thans steeds sterker naar voren komen in Oost-Europa, nu het zich aan het communisme ontworstelt, leiden helaas dagelijks tot oorlogsgeweld en bloedvergieten. Het nationalisme steunt op de idee dat het volk of de natie waartoe men behoort voortreffelijker is dan andere volken of naties. Het nationalisme is een verabsolutering, een verkeerde overdrijving van het nationaal besef, het besef van het eigene van de natie waartoe men behoort en het streven naar het behoud en de ontwikkeling daarvan. De revolutionaire vormen van het nationalisme die wij heden zien bij de volkeren in de voormalige Sowjet-Unie en in Zuid-Slavië zijn typisch een verschijnsel dat zich voordoet bij volkeren die worden overheerst of die noodgedwongen in één staatsverband verkeren met andere volkeren met een verschillende godsdienst, taal, of cultuur. Als zodanig is deze revolutionaire vorm van nationalisme geheel anders dan de conservatieve vorm van nationalisme die men bij heersende volkeren aantreft.

Tekort aan respect

Toch heeft alle nationalisme als gemeenschappelijk kenmerk dat men het eigen volk wil handhaven of bevoordelen ten koste van andere volkeren. Het uit zich in een tekort aan respect voor andere volkeren en in de neiging van het economisch of anderszins sterkere volk om zwakkere volkeren te onderdrukken.

In de Bijbel (Genesis 9:6) lezen wij dat de mensheid aanvankelijk „enerlei spraak" had. God heeft echter de volkeren verstrooid over de ganse aarde, „bescheiden hebbende de tijden te voren verordend en de bepalingen van hunne woning" (Handelingen 17:26). Dit betekent dat God voor elk volk de tijd van zijn ontstaan, van zijn bloei en van zijn ondergang en de grenzen van zijn woongebied heeft vastgesteld.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.