+ Meer informatie

KERKNIEUWS

4 minuten leestijd

Ds. J. VAN DOORN

Wanneer dit blad verschijnt ligt de 2e november al achter de rug, de dag, waarop Ds. J. van Doorn veertig jaar geleden door Prof. P. J. M. de Bruin werd bevestigd in het ambt van dienaar des Woords te Ede. Het was de begeerte van de jubilaris samen met zijn vrouw om gezondheidsredenen in alle stilte dit feit te gedenken. Ook zijn 40-jarig huwelijk, dat enkele dagen eerder valt. Ze zullen in de dagen van gedenken niet thuis zijn. Daarom schenken we nu pas aandacht aan dit jubileum. Maar we doen het nu van harte. Ds. Van Doorn is één van onze medewerkers, van wiens hand verschillende meditaties in ons blad zijn opgenomen.

Toen de jubilaris 25 jaar in het ambt stond, zijn daaraan een paar artikelen gewijd in Om Sions Wil, het orgaan van de classis Amersfoort. Uit het eerste stuk nemen we gaarne over de uitspraak van Ds. Van Doorn: de Heere is goed. En uit het tweede artikel schrijven we het volgende af „In een terugblik sprak hij over de grote daden des Heerep, in zijn krachtdadige bekering, zijn roeping tot het wondere ambt van dienaar des Goddelijken Woords, van Gods genadevolle leiding in zijn studietijd en in zijn ambtsbediening in al de gemeenten waar hij had mogen arbeiden.

Verscheidene treffende voorvallen werden gememoreerd als blijken van Gods bijzondere goedheid en trouw in dagen van voor- en tegenspoed; als blijken ook van de zegen, die de Heere over zijn ambtsbediening had willen schenken. De ervaringen in de benarde winter van 1944–45 leverden daarvan onder meer een sprekend voorbeeld.

Na alles nog eens te hebben samengevat als Gods vrije en rijke genade aan onwaardige zondaars bewezen eindigde hij met te wijzen op de lieflijke boodschap van het Evangelie en de rijke genade van God in Christus aan te prijzen”.

Ter aanvulling daarvan nog het volgende. Ds. Van Doorn werd op 17 augustus 1900 te Veenendaal geboren. In 1921 werd hij op 20-jarige leeftijd door de Heere krachtdadig stilgezet en leerde hij de keuze doen. Al spoedig kreeg hij drang anderen het Evangelie te prediken. In september 1922 werd hij ingeschreven als student aan de Theologische (hoge)- school. Voordien werkte hij bij zijn vader op het boerenbedrijf. In 1930 deed hij met goed gevolg eindexamen. Hij nam het laatste beroep aan, nl. naar F.de. Hij studeert en catechiseert graag. In Ede en later in Ermelo heeft hij zich veel onder de soldaten bewogen. Hij heeft jarenlang de jeugdverenigingen geleid. Hij schreef meditaties, ook voor kerkbladen. Verschillende preken van hem verschenen in Uit de Levensbron en in Van Recht en Genade. Hij werd meermalen afgevaardigd naar de P.S. In 1959 maakte hij gedeeltelijk de G.S. mee.

Ds. Van Doorn jubileert in stilte, anders dan in 1955. Maar hij heeft nu nog meer stof om de daden des Heeren te vermelden. Dit is ook zijn begeerte, zoals voldoende blijkt uit hetgeen hij ons schreef:

„Kort geleden werd ik er bij bepaald in een terugleiding hoe de Heere mij uit de wereld haalde en geroepen heeft tot het ambt. Dit nu al 40 jaar te hebben mogen vervullen. Bijzonder werd ik klein onder Psalm 132 : 6. Dan mag en moetje Gods goedheid uitwonderen. Het is mij soms een wonder, al kan ik lang alle werk niet meer doen, dat ik op die leeftijd nog in akti?ve dienst mag zijn, daar ik nooit zo sterk ben geweest. Dat ik soms nu nog uit andere gemeenten, die ik gediend heb, van zegen hoor, toen gevallen. Dat mag ik ook in Doornspijk nog wel eens horen. Mijn vrouw is mij altijd tot veel steun geweest”.

De volgende gemeenten heeft Ds. Van Doorn achtereenvolgens gediend: Ede, Ouderkerk aan de Amstel, ’s-Gravendeel, Urk, Ermelo en Tholen. Sedert 3 december 1963 staat hij te Doornspijk.

Het is een voorrecht zo lang in de dienst des Heeren te hebben mogen arbeiden. De avondstond van het leven is gekomen. De rusttijd breekt aan. Het is onze hartelijke wens, dat de Heere onze vriend Ds. Van Doorn met zijn echtgenote aan zijn zijde — nog jaren moge sparen en moge gebruiken in Zijn wijngaard en dat Hij eens het loon moge geven van een getrouwe dienaar.

Namens de redaktie,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.