+ Meer informatie

Konferentie voor gereformeerde maaiscbappelijk werkers

2 minuten leestijd

Op 23 en 24 februari 1968 zal er weer een konferentie worden gehouden voor maatschappehjk werkers van gereformeerde geloofsovertuiging en andere geïnteresseerden, die professioneel werkzaam zijn in het maatschappelijk werk.

Het thema is: „Maatschappelijk werk; achtergebleven hulpverlening?”

Dit onderwerp werd gekozen omdat velen — vooral ook maatschappelijk werkers — zich de laatste tijd afvragen of de huidige werkwijze van het maatschappelijk werk nog voldoende reële hulp biedt aan de noden die zich vandaag manifesteren. Door de steeds verdergaande professionalisering is onze hulpverlening uitgegroeid tot een integraal methodisch handelen.

— Sluit onze methodiek nog aan bij de behoeften van de samenleving?

— Gaat de — vaak langdurige — repressieve hulp aan de enkeling niet ten koste van het helpen van groepen die in nood dreigen te geraken?

— Moeten wij de samenleving niet meer mobiel maken ten behoeve van de hulpverlening?

— Is het niet noodzakelijk dat de aard van de intermenselijke problematiek regelmatig verkend wordt?

Dit zijn enkele -san de vragen die tijdens deze konferentie een rol zullen spelen. Enkele praktische gegevens over de konferentie 1968:

Inleiders: Drs. C. F. Wieringa, mededirekteur van het Universitair Instituut Vormingswerk Bedrijfsleven te Utrecht.

A. J. Cozijnsen, direkteur van de Stichting G.S.A. in ’t Zuiden te Eindho.en.

Duur: van vrijdag 23 februari 14.00 uur tot zaterdag 24 februari 14.00 uur.

Plaats: Konferentieoord „De Blije Werelt” te Lunteren.

Prijs voor deelname;fl 27,50 per persoon. Konferentieleider: A. R. Koffeman, adjunktdirekteur van de Stichting Raad voor G.S.A. te Utrecht.

De konferentie vindt plaats onder auspiciën van de Raad voor Gereformeerde Sociale Arbeid, Cornells Houtmanstr. 19 te Utrecht; telefoon (030)-711214. Op dit adres is tevens de konferentiekommissie bereikbaar.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.