+ Meer informatie

SER wijst kabinetsplan ziektewet van de hand

Ook compromisvoorstel afgewezen

2 minuten leestijd

DEN HAAG — De Sociaal Economische Raad (SER) wijst de kabinetsplannen met betrekking tot de ziektewet in hun huidige vorm unaniem van de hand. Werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers doen dat echter vanuit totaal verschillende achterliggende opvattingen. Een compromisvoorstel van de onafhankelijke kroonleden kreeg evenmin steun van de sociale partners.

De ondernemers vinden dat het kabinetsvoorstel slechts een geringe lastenverlichting voor het bedrijfsleven met zich meebrengt en bepleiten daarom veel verdergaande maatregelen. De vakbeweging spreekt van een aantasting van verworven rechten en een inbreuk op de contractvrijheid van CAO-partijen. Zij voelt helemaal niets voor een ombuiging in de sfeer van de ziektewet. Die uiteenlopende visies resulteerden gisteren tijdens de raadsvergadering over deze materie in een unanieme afkeuring van de voornemens die minister Den Uyl en staatssecretaris ' mevr. Dales hebben bekend gemaakt. Verder reikt de overeenstemming echter niet. Voor het overige ziet de regering, die thans het definitieve wetsontwerp moet gaan opstellen, zich geconfronteerd met een uiterst verdeeld SER-advies. Niet uitgesloten is dat men van die onenigheid tussen de sociale partners gebruik zal maken door erop .te wijzen dat het aangekondigde beleidspakket blijkbaar een goede tussenweg aangeeft. ombuigingen geplaatst dienen te worden binnen het kader van een werkgelegenheidsbeleid. De vice-voorzitter van de FNV had verder scherpe kritiek op de houding van de werltgevers en kondigde aan dat de vakbeweging bij de komende CAO-onderhandelingen zal strijden voor herstel van de afspraken over loondoorbetaling bij ziekte. „Het zou wel eens een heet voorjaar kunnen worden", zo waarschuwde Bode. Ook voor het CNV zijn de wijzigingen in de ziektewet onaanvaardbaar. De raad MHP zit niet op dezelfde lijn als FNV en CNV. Van der Schalie deelde mee dat wat hem betreft gepraat kan worden over invoering van een eigen risico (bijvoorbeeld een onbetaalde wachtdag) voor de werknemers.

Verzwaring

Van Vulpen (VNO) merkte in de SEK op dat de werkgevers voorkeur hebben voor het loslaten van de zogenaamde netto-netto-koppeling boven een korting op het ziektegeld. De voorziene maatregelen leveren voor het totale bedrijfsleven slechts 380 miljoen op. Voor veel ondernemingen, vooral arbeidsintensieve met een omvangrijk kortdurend verzuim, betekenen de plannen zelfs een lastenverzwaring. Daarom krijgt het kabinet ook geen medewerking van VNO, NCW en de middenstandsorganisaties. Bovendien komen de werkgevers naar de mening van Van Vulpen in een ongelijkwaardige onderhandelingspositie te verkeren. Er kan straks wel onderhandeld worden over een nieuwe bovenwettelijke aanvulling van het ziektegeld tot netto 100 procent, maar niet over invoering van een of meerdere wachtdagen voor rekening van de werknemers. Van Vulpen: „De ondernemer kan zodoende aan de

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.