+ Meer informatie

Rechten kerk door staat afgekocht

Na 35 jaar touwtrekken

2 minuten leestijd

DEN HAAG — Delegaties van de staat en de kerken zijn overeengekomen dat de staat de rechten van kerkgenootschappen op kerkelijke tractementen en pensioenen en dergelijke voor een bedrag van 250 miljoen gulden afkoopt.

De overeenkomst, die is afgesloten met het Interkerkelijk contact in overheidszaken, dat de Rooms katholieke Kerk, de Nederlands Hervormde Kerk, verschillende Gereformeerde kerkgenootschappen en de drie Joodse kerken vertegenwoordigt, zal op korte termijn aan de ministerraad en aan de kerken ter goedkeuring worden voorgelegd, zo deelde het ministerie van Financiën maandag mede.

Het bedrag van 250 miljoen gulden kan eventueel in 20 jaarlijkse termijnen op annuïteitsbasis worden betaald. De kerkgenootschappen richten een stichting op, die zorg draagt voor een juiste verdeling van de gelden over de bij de regeling betrokken kerkgenootschappen. De overeenkomst bepaalt voorts, dat de aan de kerkgenootschappen verleende postvrijdom op termijn zal komen te vervallen.

Afgekocht
De rechten, die volgens de overeenkomst zullen worden afgekocht, vinden hun oorsprong in de verbeurdverklaring in de grondwet van 1815. Al sedert 1946 wordt overwogen de financiële verhouding tussen de staat en de kerken te beëindigen. In dat jaar werd een commissie ingesteld, die in 1967 met het voorstel kwam een jaarlijke uitkering van 50 miljoen gulden toe te kennen alle kerkgenootschappen gezamenlijk. Dat bedrag zou periodiek aan de waardeverandering van het geld moeten worden aangepast. De toenmalig minister van Financiën Witteveen wees dit voorstel af met als argument dat het niet tot de taak van de overheid behoort het godsdienstige leven mede te verzorgen. Als enige aanvaardbare oplossing zag de regering toen een regeling tot afkoop van de bestaande uitkeringsrechten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.