+ Meer informatie

Zwembad Amerongen moet voorlopig dicht

2 minuten leestijd

AMERONGEN - Het zwembad in Amerongen gaat voorlopig dicht. Het tekort op de gemeentebegroting 1988 van 500.000 gulden noopt het bestuur tot het nemen van drastische maatregelen; waaronder deze sluiting. De SGP/RPFfractie was van mening dat de raad de afgelopen jaren veel besluiten heeft genomen die te veel kostten, zodat deze nu teruggedraaid moeten worden.

De sluiting deed tijdens de maandagavond gehouden begrotingsvergadering nogal wat stof opwaaien. Van de Amerongse gezinnen had 93 procent een handtekening gezet om sluiting van het zwembad to voorkomen. Verder was de publieke tribune overbezet met 'zwembadsympathisanten'.

B en W deden hun uiterste best om de sluiting politiek goed in te kleden. „Sluiting van het zwembad betekent nog geen einde van het zwembad. De discussie is nu pas goed op gang gekomen. Wij hopen dat er financiële ruimte gevonden wordt, al dan niet door particulier initiatief, zodat we het bad toch nog open kunnen houden", aldus burgemeester Mumsen.

Later liet de burgemeester weten dat van de gemeente niet veel te verwachten is, gelet op haar moeilijke financiële positie. Toch vond de burgemeester dat ook de inwoners van Amerongen voor een gedeelte schuldig zijn aan de voorgenomen sluiting. „In 1969 waren er 133.000 bezoekers en nu 22.000, terwijl het tekort opgelopen is van 16.000 tot 160.000 gulden. Kortere openstelling alsmede vermindering van de dienstverlening (geen verwarmd water meer) bespaart te weinig. Daarom moeten wij om louter financiële redenen het bad sluiten", zo zei de burgemeester.

Tegengas

De fracties van CDA en WD lieten zich ook in dergelijke bewoordingen uit. Het waren de PvdA- en de SGP/RPF-fracties die flink tegengas gaven. Zij waren voor beperkte openstelling van het zwembad. Beide fracties dienden een alternatieve begroting in ter dekking van de tekorten.

De PvdA-fractie wilde onder andere bezuinigen op het dorpshuis en de vergoeding aan de raadsleden. Verder wilde deze fractie de toeristenbelasting verhogen en het koffiegeld van het gemeentepersoneel verhogen. Met deze bezuinigingen zou het zwembad open kunnen blijven en het muziekonderwijs gehandhaafd kunnen blijven. Ook dit alternatief werd naar de pruUenmand verwezen.

Motie

Een motie van PvdA en SGP/RPF -die gisteravond regelmatig hand in hand gingen- om de raadsleden tijdens raadsvergaderingen fractiegewijs plaats te laten nemen, werd met vijf tegen acht stemmen verworpen. De voorstellen van.de diverse fracties om koffiegelden in te voeren of te verhogen en de vergoeding van de raadsleden te verminderen, zullen later in commissieverband worden besproken.

Het borreluurtje blijft gehandhaafd, maar er mag tijdens de volgende raads- en commissievergaderingen niet meer gerookt worden. De raad stond unaniem achter deze gezonde ingreep. De SGP/RPF vond het jammer dat het college niet inging op de principiële bijdrage van deze fractie. „Vorig jaar liet u nog weten dat u onze stellingneming respecteerde, nu horen we helemaal niets meer", aldus de SGP/RPF-fractie.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.