+ Meer informatie

Commissie Nederland I.F.E.S.

4 minuten leestijd

De redactie ontving bijgaand artikel. Achtergrond van het verzoek om opname in ons blad is de hoop dat ambtsdragers in hun contacten met (a.s.) studenten op dit werk van christenstudenten de aandacht willen vestigen.

Meer en meer worden in onze tijd normen die ontleend waren aan christelijke waarden, vervangen door een „nieuwe moraal” die voortkomt uit het menselijk denken zelf. Er wordt steeds meer gedacht en geleefd alsof God er niet is. Moesten ook vroeger de christenen de wetenschap met reserve benaderen vanwege haar pretentie van autonomie, tegenwoordig is een nog kritischer houding nodig omdat niet alleen binnen het wetenschappelijk denken, maar meer dan voorheen ook t.o.v. de toepassingen daarvan in het „gewone” leven de mens zich autonoom waant. Dit betekent m.i. niet dat christenen zich niet meer met wetenschap zouden moeten bezighouden, integendeel. Wel moet men zich goed bewust zijn van de misleiding en de gevaren die dat met zich meebrengt. Die kunnen echter alleen vanuit de kennis van God en Zijn Woord onderkend en bestreden worden. Daarom is het, dacht ik, nu wellicht meer dan ooit voor een christenstudent van belang zich te verdiepen in dat Woord en dat te betrekken op zijn leven en studie.

Om dit ook met elkaar te doen, en elkaar zo te steunen in het geloof en te stimuleren in het leven als kind van God, en tevens om dit uit te dragen aan de universiteiten, bestaan er christelijke studentengroepen. Enkele hiervan hebben zich in een landelijk verband, de Commissie Nederland I.F.E.S. (hierover verder meer), georganiseerd.

Dit zijn:

1. de C.S.F.R. (Civitas Studiosorum in Fundamento Reformate): studenten vooral de Gereformeerde Bond in de N.H. Kerk, Ger. Gemeenten, Chr. Geref. Kerk. Bijbelkringen en studiekringen b.v. over reformatorische théologie behoren tot de belangrijkste activiteiten. Er zijn disputen in Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Delft, Wageningen, Leiden en Groningen.

b. de C.S.R. (Civitas Studiosorum Reformatorum) in Delft: studenten uit allerlei kerken. Vooral bijbelkringen en werkgroepen over onderwerpen m.b.t. de relatie tussen christen-zijn en de wereld waarin we leven.

c. Ichthus. De evangelische studenten-beweging Ichthus heeft groepen in Utrecht, Amsterdam, Leiden, Rotterdam, Wageningen, Tilburg, Nijmegen en Eindhoven. Men houdt zich vooral met bijbelstudie en evangelisatie in verschillende vormen bezig.

De C.N.I. heeft verder contacten met:

— S.S.R.-NU, een enkele jaren geleden in Utrecht ontstane christen-studentenvereniging

— bijbelkringen aan de Geref. Sociale Académie in Ede

— de Reformatorische studentengroep aan de T.H. Twente

— theologiestudenten in Kampen.

Afgevaardigden van de verschillende groepen ontmoeten elkaar regelmatig. Ten dienste van de bij de C.N.I, aangesloten groepen staan de twee stafwerkers. Hun activiteiten bestaan uit bijbelkringleiderscursussen, evangelisatietrai-ningscursussen, organiseren van conferenties etc. Behalve de C.N.I.-groepen, helpen ze ook verenigingen die niet bij de C.N.I, zijn aangesloten en stimuleren ze het ontstaan van christen-studentengroepen in plaatsen of universiteiten, waar die nog niet zijn.

Zoals de naam al zegt is de C.N.I, aangesloten bij de International Fellowship of Evangelical Students. Bij deze beweging zijn christelijke studentenbewegingen uit vele landen aangesloten, die alien proberen, vanuit een duidelijke grondslag, het evangelie van de Here Jezus Christus te leven en uit te dragen. Deze internationale contacten zijn o.a. belangrijk om de betrokkenheid bij de evangelieverkondiging over de hele wereld te vergroten.

Graag doen wij een beroep op u dit werk te ondersteunen met uw gebed en medewerking, voor zover dit binnen uw mogelijkheden ligt.

B.v. zou u bovenstaande informatie onder de aandacht kunnen brengen van jongelui uit uw gemeente die (gaan) studeren. Niet alleen zouden zij zelf veel steun kunnen ondervinden van één van de genoemde groepen, maar ook zouden ze een bijdrage kunnen geven aan de versterking van dit stukje „kerkewerk” onder de studenten, en meewerken aan de verkondiging van het Koninkrijk van God!

Nadere inlichtingen bij de staf werkers:

Willem Ferguson, Riouwstraat 29, Utrecht (tel. 030-943662).

Edjan Westerman, Rijksstraatweg 27,

Baambrugge (tel. 02949-1309).

Of bij:

Henk Jochemsen, Oude Singel 132, Leiden (tel. 071-143592). (Voorz. C.N.I.).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.