+ Meer informatie

Overgrote deel zorg in basisverzekering

Advies RvS laat weinig speelruimte

2 minuten leestijd

DEN HAAG — In de toekomstige aanvullende verzekering kan sleclits een zeer beperkt aantal vormen van zorg worden opgenomen. Dit blijkt uit een advies van de Raad van State (RvS) over de verhou ding tussen het basis- en het aanvullende pakket van de nieuwe zorg verzekering. Het advies is gisteren naar de Tweede Kamer gegaan.

Het vorige kabinet wilde 85 procent van de kosten van de gezondheidszorg en daarmee samenhangende vormen van maatschappelijke dienstverlening in het basispakket opnemen. De overige 15 procent zou dan vrijwillig aanvullend kunnen worden verzekerd. De (nominale) premie voor de aanvullende verzekering moest een belangrijke rol spelen bij de concurrentie tussen de verzekeraars.

In het aanvullende pakket zouden de getieesmiddelen, fysiotherapie en tandheelkunde voor volwassenen moeten worden ondergebracht. In maart 1990 stelde de Raad van State in een advies dat dit in strijd zou zijn met internationale verdragen. Het kabinet koos vervolgens voor een „breed" basispakket en vroeg de RvS wat eventueel wèl in de aanvullende verzekering kan worden opgenomen. Aangezien het gaat om een verplichte basisverzekering voor iedereen, moet ook rekening worden gehouden met internationale bepalingen die alleen gelden voor bepaalde groepen uit de bevolking, zoals werknemers in de industrie of de landbouw en slachtoffers van arbeidsongevallen en beroepsziekten. Er is ook een groot aantal zorgvormen die slechts gedeeltelijk in de aanvullende verzekering zouden kunnen worden opgenomen.

Zes onderdelen

Het advies noemt slechts zes (onderdelen van) zorgvormen die van de basis- naar de aanvullende verzekering zouden kunnen worden overgeheveld. In de eerste plaats preventieve zorg, uitgezonderd die bij zwangerschap en tbc. Vervolgens verpleging, behandeling en verzorging van langdurig zieken en zorg- en hulpbehoevenden en van geestelijk gehandicapten voor zover het de niet-zieken betreft.

Ook de psychosociale hulpverlening zou uit het basispakket kunnen „voor zover ze er niet uit anderen hoofde in moet blijven". Ten slotte noemt de raad het beschermd wonen voor psychiatrische patiënten en de sociaal-pedagogische hulp aan zintuiglijk gehandicapten. Om hoeveel procent van de totale kosten het bij deze onderdelen van het pakket gaat, geeft het advies niet aan. De regering moet er nog een standpunt over innemen. Volgende week praat de Kamer overl de stelselherziening. I

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.